Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek

Auteurs: E.H.M. Eurelings-Bontekoe & W.M. Snellen (red.)

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek

Auteurs: E.H.M. Eurelings-Bontekoe & W.M. Snellen (red.)

€ 63,95
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 978 90 430 3564 4

Sinds het verschijnen van de eerste druk heeft Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek zich steeds in een grote belangstelling mogen verheugen. In deze geactualiseerde vierde druk blijven de kern en de doelstelling van dit boek ongewijzigd: een beschrijving van de diverse aspecten van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek, met ruim aandacht voor de integratie en theoriegestuurde interpretatie van diagnostische gegevens.

Vele vormen van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek passeren de revue, waaronder die met persoonlijkheidsvragenlijsten, projectieve technieken en semi-gestructureerde interviews. Steeds toegelicht aan de hand van casuïstiek. Daarnaast worden de theoretische modellen die van belang zijn bij de toepassing van dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek uitgebreid besproken.

Vanzelfsprekend is deze vierde druk aangepast aan de DSM-5. Daarnaast zijn in hoofdstuk 2, over de dynamische profielinterpretatie van de Nederlandse Verkorte MMPI (NVM), de laatste onderzoeksbevindingen en klinische inzichten opgenomen. Eveneens nieuw bij dit hoofdstuk is een bespreking van de door Barelds en Luteijn recent ontwikkelde paralleltest van de NVM, de Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst (NKPV) en de toepasbaarheid van deze nieuwe test in het kader van de theoriegestuurde profielinterpretatie.

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek is geschreven voor masterstudenten klinische psychologie, voor clinici-practici zoals gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, en voor allen die daarvoor in opleiding zijn.

Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Wim Snellen zijn zeer ervaren clinici en experts op het gebied van de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. De door hen uitgenodigde medeauteurs zijn erkende specialisten in verschillende sectoren van de ggz.

ISBN
978 90 265 2226 0

Jaar van uitgifte
2017

Druk
vierde druk 

Pagina's
526 pagina’s

A / S / W
S

Doelgroep
Masterstudenten klinische psychologie, clinici-practici als gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten, en voor hen die daarvoor in opleiding zijn.

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!