Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

DVZ | Dementie Vragenlijst voor Verstandelijk Gehandicapten

Vroeg opsporen van dementie bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Dementie is moeilijk vast te stellen bij mensen met een verstandelijke beperking. Met de DVZ is het mogelijk om dementie op te sporen in een vroeg stadium.

Dit testmateriaal bevat elementen die niet meer actueel of niet volledig representatief zijn, zoals ouderwetse afbeeldingen, uitdrukkingen of taalgebruik. Wij vragen u als testgebruiker om hiermee rekening te houden bij de afname en inteprretatie van de test, afhankelijk van de doelgroep waarbij de test wordt ingezet.

H.M. Evenhuis, M.M.F. Kengen & H.A.L. Eurlings
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Doelgroep Adult
Leeftijd Volwassenen, Ouderen
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Productline Emotional Health and Well Being
Uitvoer type Score sheet
Toepassingsgebied Neuropsychologie, Persoonlijkheid en Psychopathologie

• Vroeg opsporen van dementie bij volwassenen met een verstandelijke beperking
• In te zetten bij zowel lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking

Doel
Het vroeg opsporen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassen verstandelijk gehandicapten.

Beschrijving
Dementie is moeilijk vast te stellen bij mensen met een verstandelijke beperking. Met de DVZ is het mogelijk om dementie op te sporen in een vroeg stadium. De vragen van de DVZ zijn zo geformuleerd dat zij te beantwoorden zijn voor mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. De DVZ is een hetero-anamnestische vragenlijst bestaande uit 50 items en in te vullen door de familie of groepsleiding. Deze items vallen onder acht subschalen: Kort geheugen, Lang geheugen, Oriëntatie in plaats en tijd, Spreken, Praktische Vaardigheden, Stemming, Activiteit en Belangstelling en Storend Gedrag.

Afname
De afnametijd is 15 tot 20 minuten. De schaal wordt ingevuld door familie of de groepsleiding via de pen-en-papiermethode

Scoring
Alle items worden beoordeeld op een driepuntsschaal: 0=niet-afwijkend, 1=soms afwijkend, 2=doorgaans afwijkend. De scores op de eerste drie subschalen vormen de Som van de Cognitieve Scores (SCS). De andere scores vormen de Som van de Sociale Scores (SOS). Als bij een herhaalde meting SCS of SOS is toegenomen, is er een aanwijzing voor dementie.

Jaar van uitgave
1998

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
DVZ Formulieren (pak a 50 st.)
Art.nr. 1507.02 B
€ 104,86
DVZ Handleiding
Art.nr. 1507.03 B
€ 87,12