DST-NL | Dyslexie Screening Test

Auteurs: A.J. Fawcett, R.I. Nicolson

Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild

De DST-NL is een screeningsinstrument dat aangeeft hoe groot het risico op dyslexie bij een leerling is.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

DST-NL | Dyslexie Screening Test

Auteurs: A.J. Fawcett, R.I. Nicolson

Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild

De DST-NL is een screeningsinstrument dat aangeeft hoe groot het risico op dyslexie bij een leerling is.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 235,71
DST-NL Complete Set
DST-NL | Dyslexie Screening Test Auteurs: A.J. Fawcett, R.I. Nicolson
Nederlandstalige bewerking door:
W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild
Art.nr. 4134.00
€ 55,72
DST-NL Handleiding
DST-NL | Dyslexie Screening Test (2005) A.J. Fawcett, R.I. Nicolson Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild De Dyslexie Screening Test (DST) is een Nederlandse bewerking van de gelijknamige Engelse test. De normering en bewerking zijn uitgevoerd door het NIP dienstencentrum. De DST-NL is een eenvoudige af te nemen screeningsinstrument. De test geeft een eerste aanduiding hoe groot het risico is dat een leerling dyslectisch is.
Art.nr. 4134.01
€ 89,72
DST-NL Antwoordformulieren (25st.)
DST-NL | Dyslexie Screening Test A.J. Fawcett, R.I. Nicolson Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild De Dyslexie Screening Test (DST) is een Nederlandse bewerking van de gelijknamige Engelse test. De normering en bewerking zijn uitgevoerd door het NIP dienstencentrum. De DST-NL is een eenvoudige af te nemen screeningsinstrument. De test geeft een eerste aanduiding hoe groot het risico is dat een leerling dyslectisch is.
Art.nr. 4134.02
€ 41,66
DST-NL Testkaarten
DST-NL | Dyslexie Screening Test A.J. Fawcett, R.I. Nicolson Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild De Dyslexie Screening Test (DST) is een Nederlandse bewerking van de gelijknamige Engelse test. De normering en bewerking zijn uitgevoerd door het NIP dienstencentrum. De DST-NL is een eenvoudige af te nemen screeningsinstrument. De test geeft een eerste aanduiding hoe groot het risico is dat een leerling dyslectisch is.
Art.nr. 4134.03
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 240,00
DST Dyslexie Screening Test Training - 8 november 2021
Locatie: Pearson Benelux B.V., Coengebouw, Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam
Datum: 8 nov. 2021 10:00
Duur: totaal 6:00 uren
Art.nr. E3519.00/course:333567_403053
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Hoofdcategorie
Onderwijs, Taal/Spraak
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Taal, Taal/Spraak Tests
Kwalificatieniveau
0
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Snelle screening op dyslexie
• Geschikt voor gebruik binnen het onderwijs
• Geen kwalificaties vereist voor afname

Doel
Het bepalen van de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.

Doelgroep
Kinderen en jongeren van 6;6 tot 16;6 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs.

Beschrijving
De DST-NL bestaat uit 11 subtests. Drie van deze subtests geven een specifieke indicatie en kunnen worden aangeduid als classificerende diagnostische subtests of ‘attainment-tests'. De andere subtests (omschreven als ‘geassocieerde subtests') zijn opgenomen vanwege een mogelijke samenhang met dyslexie. Hoewel nog niet volkomen duidelijk is in hoeverre minder goede prestaties op deze taken samenhangen met dyslexie, gaven gegevens uit de literatuur en de resultaten uit het vooronderzoek aanleiding om de subtests in de DST-NL op te nemen. De DST-NL bestaat uit de volgende subtests:

Subtest 1. Plaatjes en Letters Benoemen (geassocieerde subtest)
Subtest 2. Kralen Rijgen (geassocieerde subtest)
Subtest 3. Woorden Lezen (classificerende diagnostische subtest)
Subtest 4. Lichamelijke Stabiliteit (geassocieerde subtest)
Subtest 5. Klanksplitsing en Letterverwisseling (geassocieerde subtest)
Subtest 6. Twee Minuten Spelling (classificerende diagnostische subtest)
Subtest 7. Cijferreeksen Achterwaarts (geassocieerde subtest)
Subtest 8. Onzinwoorden Lezen (geassocieerde subtest)
Subtest 9. Eén Minuut Schrijven (classificerende diagnostische subtest)
Subtest 10. Woordenschat (geassocieerde subtest)
Subtest 11. Taalkundige Begrippen (geassocieerde subtest)

Normering
De DST-NL is genormeerd op basis van een steekproef van 511 kinderen in de leeftijd van 6;6 t/m 16;6 jaar, uit zowel Nederland als België.

Scoring
De score wordt uitgedrukt in PLQ (psycholinguïstisch quotiënt).

Afname
De DST-NL wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 30 minuten.

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

Jaar van uitgave
2005

De complete set bestaat uit:
DST-NL Handleiding
DST-NL Antwoordformulieren (25st.)
DST-NL Testkaarten
DST-NL Testmateriaal (kralen met touw)
DST-NL Balanstester
DST-NL Dyslexietas

Pearson Academy organiseert een ééndaagse training waarin u wegwijs wordt gemaakt in de uitgangspunten en de achtergrondinformatie van de DST-NL en wordt ingegaan op de afname, scoring en interpretatie van de DST-NL. Hierbij wordt gebruik gemaakt van veel praktijkvoorbeelden.

U kunt ook gebruik maken van een combinatieaanbieding indien u de aanschaf van de test en de aanmelding voor de training gelijktijdig doet.

Meer informatie...

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Bij een afname van de DST moest ik de subtest 8B (onzinwoorden lezen) afbreken omdat de leerling meer dan 3 minuten nodig had om de eerste kaart te lezen. Hoe bepaal ik nu het PLQ zonder deze score? Moet ik dan uitgaan van 6 scores en de som hiervan in de tabel opzoeken? In de handleiding stond hier wel wat over, maar het werd me ook na het lezen hiervan niet helemaal duidelijk.
0
Subtest 10 gaat over woordenschat. Door zoveel mogelijk verschillende woorden met dezelfde begin letter te noemen kunnen punten gescoord worden. Moeten vervoegde werkwoorden en enkel/meervoud/verklein woorden als verschillende woorden gezien worden? Bijvoorbeeld zwen, zwemt en zwemmen of zee, zeeën, zeetje.
109
Bij subtest 6 (Twee minuten spelling) staat de omkeerregel: als een kind van 9,5 jaar of ouder twee of meerdere woorden van het derde rijtje fout schrijft, gaat u naar de eerste rij. Hoe moet ik dit interpreteren? Gaat het om twee woorden achter elkaar fout, en dan terug naar nr. 8 ? Of de eerste twee woorden achter elkaar fout? Of eerst het rijtje afmaken? Ik kan dit niet opmaken uit de handleiding.
109
Een vraag over het scoren van de subtest 'Woordenschat'. Als een kind telkens een woord geeft en nadien het meervoud van dit woord, bv. slang, slangen. Mag je dit als twee juist gescoorde woorden aanrekenen of niet?
128
Ik heb wat onduidelijkheid over het kralen-rijgen. Mijn collega laat kinderen de kralen rijgen met 1 hand (koord in schrijfhand, kraal opzetten met de andere hand, dan enkel met de schrijfhand (dus zonder hulp van de andere hand) de kraal op het koord krijgen). In de beschrijving van deze subtest zie ik dat niet heel duidelijk terug. Is dat de gebruikelijke manier, of mogen de kinderen de kralen met 2 handen rijgen?
122
In de handleiding wordt eerst gesproken over het omzetten van ruwe scores in normscores. Daarna wordt er gesproken over het omzetten van standaardscores in het PLQ. Hoe moet ik dit zien? Zijn norm en standaardscores hetzelfde?
298
De subtests klanksplitsing en letterverwisseling zijn dat qua aard fonologische tests ?
351
'Mag' een basispsycholoog -die in bezit is van BAPD en die gesuperviseerd wordt door een GZ-psycholoog kind en jeugd NIP- de DST afnemen en interpreteren? D.w.z. kan er op basis hiervan (en natuurlijk als na een (half) jaar blijkt dat het aanbieden van extra leerstof en / of aanvullende begeleiding niet leidt tot verbetering) een geldige dyslexie verklaring worden afgegeven?
388
Wat is de meetpretentie van de subtest Letters Benoemen? Zegt de normscore iets over accuratesse, snelheid, of beide? Zijn de vijf 'straf'seconden (bij een foutief benoemde letter) ergens op gebaseerd?

Een voorbeeld:
A. (9 jaar) heeft een tijd neergezet van 50 seconden. Hij maakt 4 fouten. Wanneer de fouten buiten beschouwing worden gelaten heeft A. een standaardscore van 7. Wanneer de fouten wel worden meegenomen heeft A. een ruwe score van 70, wat een standaardscore van 5 inhoudt. De (benoem)snelheid is echter nog steeds hetzelfde, maar door de accuratesse mee te nemen komt er toch een zwakke(re) score uit.

Mijn vraag dus hoe deze standaardscore te interpreteren.
456
bevat subtest 5 ,klanksplitsing en letterverwisseling, ook een tempo-normering ?
523
de dst zet de scores om in normscores. Zijn die te vergelijken met standaardscores en wat is hier het gemiddelde van? Wanneer is de score dus beneden gemiddeld, boven gemiddeld, stoornis....
577