Dataprivacy

Via onze digitale platformen verwerkt u persoonsgegevens. Dit betekent dat wij voor u als verwerker optreden. In deze situatie is een zogeheten verwerkersovereenkomst verplicht. Deze overeenkomst legt vast op welke manier wij u kunnen ondersteunen om aan uw verplichtingen uit de AVG te voldoen.

Binnen Pearson heeft de juiste omgang met, en veilige verwerking van persoonlijke data altijd de hoogste prioriteit. Om u een helpende hand te bieden, hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld die voldoet aan de eisen van de AVG. Het sluiten van deze overeenkomst is een van de stappen die u moet nemen om aan uw wettelijke verantwoordingsplicht te voldoen.

Meer informatie over de AVG en de verwerkingsovereenkomst vindt u hier.

Beveiliging

Pearson gebruikt één Secure Domain Name-service, gehost door CenturyLink & Amazon AWS in Canada. Wanneer gebruikers Q-global gebruiken loggen zij rechtstreeks in bij Pearson.

Onze server wordt beschermd met een firewall en Secure Socket Layer (SSL) en is tevens versleuteld. Q-interactive versleutelt ook alle persoonsgegevens van gebruikers. Op de hoofdbeheerder van de database na heeft geen enkele medewerker van Pearson toegang tot persoonsgegevens van gebruikers of tot gegevens van hun cliënten. Hierdoor worden misbruik en verlies van privégegevens voorkomen.

Er wordt een versleutelde back-up van onze database gemaakt voor herstel in het geval van calamiteiten. Deze back-up wordt opgeslagen in Vancouver, British Columbia in Canada – waar alleen de hoofdbeheerder van de database toegang heeft tot deze back-upinformatie.

Meer informatie over de beveiliging van onze platformen vindt u hier.

De Q Global- en Q Interactive-platforms zijn geaccrediteerd onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42EC (MDD) van de Europese Unie voor de CE-markering als een Tier 1-medisch hulpmiddel. Ze mogen alleen worden gebruikt door bevoegde en gekwalificeerde behandelaren om te helpen bij het nemen van professionele beslissingen en diagnoses. De accreditatie van Pearson is geldig onder MDD tot mei 2024.