Bestellingen die voor 15 december aanstaande om 12.00 geplaatst zijn, worden voor 31 december 2023 uitgeleverd en gefactureerd (mits voorradig en behoudens onvoorziene omstandigheden).

Cultuursensitief werken met kinderen (online zelfstudie)

 • Reflecteer op jouw zichtwijze op de dialoog met het meertalige kind en de naasten.
 • Beschrijf je eigen diversiteit en die van de ander en ontdek een cultuur sensitieve houding en gedrag.
 • Reflecteer wat het hebben van verschillen betekent voor je eigen handelsbekwaamheid met kind en naasten.
X

Specificaties

Type training Online zelfstudie
Hoofdcategorie Onderwijs, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Gezin en opvoeding, Interesses, Taal/Spraak, Critical Thinking

Heb jij als professional ook steeds meer te maken met cliënten en leerlingen met onder andere uiteenlopende culturele, neuro diverse, sociaaleconomische en talige achtergronden? Wil je weten hoe Cultuursensitief werken ondersteunt bij het balanceren in dit spanningsveld? Hoe dit meer zicht geeft op de eigen (communicatieve) handelcompetenties? Hoe het helpt om het diagnostisch proces beter af te stemmen op de behoeften en wensen van jouw cliënt en hun naasten? In deze e-learning Cultuursensitief werken met kinderen neem je je eigen (communicatieve) handelwijzen kritisch onder de loep en signaleer je welke impact deze hebben op het diagnostisch proces en een levensloopgericht begeleidingstraject met kind en naasten.
 

Krijg inzicht en wees bewust van het eigen gedrag of reactie die voorkomt uit de interactie van de verschillende achtergronden van een kind en hun naasten en leer daardoor het diagnostisch proces beter af te stemmen op de behoeften en wensen van jouw client.
 
Cultuursensitief werken kan de kloof dichten die ontstaat doordat professionals steeds meer te maken krijgen met cliënten en leerlingen met onder andere uiteenlopende achtergronden. Door actief te investeren in de kennismaking met als doel het meertalige kind en zijn/haar naasten te leren kennen en begrijpen kan het opbouwen van een vertrouwensband met 'de ander' ondersteunt worden.
In deze praktische e-learning van expert Antje Orgassa krijg je inzicht in je eigen (communicatief) gedrag of reactie die voorkomt uit de interactie van de verschillende achtergronden van kind en naasten.
 
Dat vraagt om inzicht in het eigen (communicatief) gedrag en je eigen zichtwijze op de ander, het gedrag van het kind en dat van de relevante naasten. Deze e-learning draagt er middels literatuur en zelfreflectie aan bij dit inzicht aan te scherpen. De focus van deze e-learning  ligt op het herkennen van verschillende perspectieven en communicatiestijlen en het “experimenteren” / vinden van houding en gedrag die passend zijn.

Onderwerpen
In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Normdenken
 • Jouw diversiteit
 • Casus: Maak kennis met familie Hamdi
 • Cultuursensitief bejegenen en communiceren
 • Casus: Het contact tussen Dien, zijn ouders en school
 • Jouw zichtwijze op de dialoog met het meertalige kind en de naasten

Leerdoelen
Deze verdiepende, maar praktische e-learning vergroot je inzicht in het eigen (communicatief) gedrag en je eigen zichtwijze op de ander, het gedrag van het kind en dat van de relevante naasten.

Prijs inclusief

 • Toegang tot de online leeromgeving van Pearson Academy 
 • Na aankoopdatum 3 maanden toegang tot de training
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers
 • Digitaal certificaat

  Accreditatie
  ID nummer 511978Accreditatiepunten
  NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)In behandeling
  NIP-Eerstelijnspsychologie NIPELP herregistratie - 3 punten 
  Registerplein

  Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering:
  Psychodiagnostisch Werkenden - 16 punten 
  GGZ-Agogen - 16 punten 

  ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)

  Ergotherapeuten - Scholing - 3 punten

  Logopedisten - Scholing - 3 punten

  *Accreditatiepunten die gelden voor NVO-OG gelden ook voor basis (ortho)pedagogen.

  *Accreditatie geldt ook voor psychologen en pedagogen die bij het SKJ zijn geregistreerd en voor herregistratie van Jeugdzorgwerkers SKJ.

De training is interessant voor logopedisten, ambulant begeleiders, psychologen, orthopedagogen, remedial teachers en andere onderwijs- en gezondheidsprofessionals

Startdatum
Op elk moment, in eigen tijd en op eigen tempo te volgen

Duur en studiebelasting
E-learning: 2 uur 

Zelfstudie: +/- 1,5 uur aan zelfreflectie en verplichte literatuur

Trainer
Antje Orgassa

Waar onze trainingen altijd aan voldoen 

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten  
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied
 • Sprekende praktijkcasussen 

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Cultuursensitief werken met kinderen (online zelfstudie) - e-learning
Art.nr. course:1432409_1492558 / E3605.05-0-
€ 190,00
Intelligentiediagnostiek - Kinderen van migranten (e-learning) + Cultuursensitief werken met kinderen (e-learning)
Art.nr. bundle_1495508_1558623_1432409_1492558 -0-
Speciale prijs € 244,00 Normale prijs € 339,00
Cultuursensitief werken met kinderen (e-learning) + Psychodiagnostiek en gespreksvoering bij migranten kinderen (op locatie)
Art.nr. bundle_1432409_1492558_309094_1596108 -0-
Speciale prijs € 410,00 Normale prijs € 505,00
Cultuursensitief werken met kinderen (e-learning) + Meertalige kinderen met leesproblemen of dyslexie (e-learning)
Art.nr. bundle_1432409_1492558_1016423_1067227 -0-
Speciale prijs € 285,00 Normale prijs € 380,00
Cultuursensitief werken met kinderen (e-learning) + Psycho-educatie bij kinderen met TOS (e-learning)
Art.nr. bundle_1432409_1492558_358914_384976 -0-
Speciale prijs € 180,00 Normale prijs € 275,00
Cultuursensitief werken met kinderen (e-learning) + Logopedische diagnostiek van meertalige kinderen (op locatie)
Art.nr. bundle_1432409_1492558_309336_1959750 -0-
Speciale prijs € 424,00 Normale prijs € 519,00