De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

WISC-V-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-V

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.


D. Wechsler. Nederlandse bewerking: Marc P.H. Hendriks & Selma Ruiter. Vlaamse experts: Mark Schittekatte & Annemie Bos
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span 6:0 t/m 16:11 jaar
Jaar van uitgave December 2017
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Intelligentie/capaciteiten

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!


Belangrijke mededeling voor Q-interactive gebruikers: om een negatief creditsaldo te voorkomen verhogen we met ingang van 1 januari 2023 het minimum aantal credits dat je aanschaft naar 100. Credits hoeven niet binnen een bepaalde tijd te worden opgemaakt. Ze blijven onbeperkt houdbaar en kunnen ingezet worden zolang jij of iemand binnen de organisatie waar je werkt een actieve Q-interactive licentie heeft.

De WISC-V-NL is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6: 0 jaar tot en met 16:11 jaar in kaart te brengen.

- nieuwe up-to-date normen voor Nederland en Vlaanderen
- nieuwe subtests en bij herziene subtests nieuwe items en herziene plaatjes
- minder subtests nodig om het Totaal IQ te kunnen bepalen
- afname en scoringsregels die meer in lijn zijn met de WAIS-IV- NL en WPPSI-III-NL
- digitale afname met behulp van iPads mogelijk (via het Pearson platform Q-Interactive)
- op maat te maken scoringsrapport (via het Pearson platform Q-global)

Doel
Het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen met behulp van totaal 14 subtests. Er zijn zeven subtests nodig om het TIQ te bepalen, met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores bepaald worden. 

Doelgroep
De test is geschikt voor kinderen van 6: 0 jaar tot en met 16:11 jaar.

Beschrijving
De WISC-V-NL is een bewerking van de Amerikaanse WISC-V en bestaat uit 14 subtests, waarvan 8 subtests ook in de WISC-III-NL voorkwamen. De subtests die ook in de WISC-III-NL voorkwamen zijn echter wel flink herzien; de instructie is aangepast, er zijn nieuwe items ontwikkeld, plaatjes zijn hertekend, instap-, omkeer en afbreekregels zijn opnieuw bekeken.

Normering
De normen van de WISC-V-NL zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 1433 kinderen uit Nederland en Vlaanderen. De verhouding Nederlandse en Vlaamse kinderen is naar rato van de bevolkingsomvang. De steekproeven zijn gestratificeerd op leeftijd, sekse, regio, urbanisatiegraad, opleidingsniveau moeder, opleidingsniveau kind en etniciteit en voor Vlaanderen tevens op onderwijsnet. 

Afname en scoring
Papier De WISC-V-NL is op papier af te nemen en te scoren.

Papier en digitale scoring Na een papieren afname vult u de ruwe scores in ons digitale platform Q-global in om een scorerapport uit te draaien. Waar u voorheen zelf alles uit moest rekenen en scores in handleidingen na moest zoeken, gebeurt dit nu automatisch. 

Digitaal De WISC-V-NL is volledig digitaal af te nemen met behulp van twee iPads en ons platform Q-interactive. Dit is een digitaal platform voor afname, scoring en rapportage van individueel afgenomen tests. Toegang tot Q-Interactive vervangt het gebruik van traditionele pen en papier tests.

Voorbeeldrapport
Bekijk hier een voorbeeldrapport.


Benodigdheden
Papieren afname:
- Complete set

Papieren afname en digitale scoring:
- Complete set
- 1 jaar onbeperkte scoring via Q-global

Digitale afname:
- Q-interactive jaarlicentie
- Q-interactive credits
- WISC-V-NL Q-interactive starterkit 
- 2 iPads (niet via ons te koop)


COTAN oordeel
De COTAN-beoordeling is afgerond. De beoordeling kunt u hier vinden (enkel toegankelijk als u een abonnement heeft bij de COTAN).

In dit paper vindt u de technische achtergrondinformatie zoals deze ook is aangeleverd bij de COTAN.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Digitaal proberen?

Probeer digitaal testen 30 dagen vrijblijvend. Het enige dat je nodig hebt zijn twee iPads.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Complete Set + e-learning over afname en scoring
Art.nr. bundle_3871.00_334286_359145 -0-
Speciale prijs € 2.695,26 Normale prijs € 2.753,76
WISC-V-NL Complete Set
Art.nr. 3871.00 B
€ 2.558,76
WISC-V-NL Afname Handleiding
Art.nr. 3871.01 B
€ 289,79
WISC-V-NL Scoreformulieren (25 stuks)
Art.nr. 3871.02 B
€ 203,47
WISC-V-NL Responsformulieren 1a 6-7jr (25 stuks)
Art.nr. 3871.031 B
€ 124,74
WISC-V-NL Responsformulieren 1b 8-16jr (25 stuks)
Art.nr. 3871.032 B
€ 124,74
WISC-V-NL Responsformulieren 2 (25 stuks)
Art.nr. 3871.04 B
€ 178,79
WISC-V-NL Technische Handleiding
Art.nr. 3871.05 B
€ 215,81
WISC-V-NL Blokjes voor Blokpatronen (doosje incl. 9 blokjes)
Art.nr. 3870.00 B
€ 215,81
WISC-V-NL 3 scoringsmallen
Art.nr. 3871.12 -0-
€ 80,15
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Q-interactive Starterkit + e-learning over afname en scoring
Art.nr. bundle_3871.21_334286_359145 -0-
Speciale prijs € 427,33 Normale prijs € 485,83
Q-interactive afname prepaid pakket 100 credits
Art.nr. 7701.05 -0-
€ 175,00
WISC-V-NL Q-interactive Starterkit
Art.nr. 3871.21 B
€ 290,83
WISC-V-NL Q-Global 1 jaar onbeperkte scoring
Art.nr. 7600.15 B
€ 70,08
Q-interactive Standaard Jaarlicentie (1 gebruiker)
Art.nr. 7700.01 -0-
€ 162,00
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
De verschillen tussen intelligentietests (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324384_347881 / E3587.00-0-
€ 75,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online-zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324516_348030 / E3589.00-0-
€ 75,00
WISC-V-NL Interpretatie (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:324522_348036 / E3602.09-0-
€ 75,00
WISC-V-NL Introductietraining - afname en scoring (online zelfstudie) - webinar
Art.nr. course:334286_359145 / E3602.08-0-
€ 195,00
Intelligentie meten met de WISC-V-NL in de onderwijspraktijk (online) - 17 november 2023 (12.30 - 16.30 uur)
Art.nr. course:335445_1587893 / E3602.11-0-
€ 155,00
WISC-V-NL Intervisiedag - 3 november 2023 , Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:364385_1587892 / E3602.14-0-
€ 335,00
Intelligentie meten met de WISC-V-NL in de onderwijspraktijk (online) - 8 april 2024 (09.00 - 13.00)
Art.nr. course:335445_1838853 / E3602.11-0-
€ 155,00
WISC-V-NL Intervisiedag (online) - 1 februari 2024
Art.nr. course:364765_1839486 / E3602.15-0-
€ 315,00
WISC-V-NL Intervisiedag (online) - 3 juni 2024
Art.nr. course:364765_1839488 / E3602.15-0-
€ 315,00