WISC-V-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-V

Een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.


D. Wechsler. Nederlandse bewerking: Marc P.H. Hendriks & Selma Ruiter Vlaamse experts: Mark Schittekatte & Annemie Bos
X

Specificaties

Kwalificatieniveau B
Doelgroep Children
Leeftijd 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Onderwerp Hoogbegaafdheid
Productline Children
Uitvoer type Kit
Toepassingsgebied Intelligentie, Intelligentie/capaciteiten

De WISC-V-NL is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6: 0 jaar tot en met 16:11 jaar in kaart te brengen.

- nieuwe up-to-date normen voor Nederland en Vlaanderen
- nieuwe subtests en bij herziene subtests nieuwe items en herziene plaatjes
- minder subtests nodig om het Totaal IQ te kunnen bepalen
- afname en scoringsregels die meer in lijn zijn met de WAIS-IV- NL en WPPSI-III-NL
- digitale afname met behulp van iPads mogelijk (via het Pearson platform Q-Interactive)
- op maat te maken scoringsrapport (via het Pearson platform Q-global)

Doel
Het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen met behulp van totaal 14 subtests. Er zijn zeven subtests nodig om het TIQ te bepalen, met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores bepaald worden. 

Doelgroep
De test is geschikt voor kinderen van 6: 0 jaar tot en met 16:11 jaar.

Beschrijving
De WISC-V-NL is een bewerking van de Amerikaanse WISC-V en bestaat uit 14 subtests, waarvan 8 subtests ook in de WISC-III-NL voorkwamen. De subtests die ook in de WISC-III-NL voorkwamen zijn echter wel flink herzien; de instructie is aangepast, er zijn nieuwe items ontwikkeld, plaatjes zijn hertekend, instap-, omkeer en afbreekregels zijn opnieuw bekeken.

Normering
De normen van de WISC-V-NL zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van 1433 kinderen uit Nederland en Vlaanderen. De verhouding Nederlandse en Vlaamse kinderen is naar rato van de bevolkingsomvang. De steekproeven zijn gestratificeerd op leeftijd, sekse, regio, urbanisatiegraad, opleidingsniveau moeder, opleidingsniveau kind en etniciteit en voor Vlaanderen tevens op onderwijsnet. 

Scoring
De score van de WISC-V-NL kan handmatig met behulp van tabellen uit de handleiding worden gedaan als digitaal. Voor digitale scoring moeten de ruwe scores ingevoerd worden op het platform Q-global en kan een compleet scoringsrapport worden verkregen in pdf. 

Een WISC-V-NL abonnement onbeperkt scoren kunt u aanschaffen onder digitaal in de productkaart. Laat op! Een Q-Global acocunt is een persoonsgebonden account. Wilt u met meerdere collega's gebruik maken van Q-Global? Neem dan contact met ons op via  info-nl@pearson.com

Afname
De afname van de WISC-V-NL kan gedaan worden via pen en papier of via Q-interactive met behulp van 2 iPads. Een afname van de volledige batterij duurt 1 tot 2 uur, afhankelijk van de leeftijd en capaciteiten van het soort en de ervaring van de testgebruiker en uiteraard van het aantal af te nemen subtests.

COTAN oordeel
De COTAN-beoordeling is afgerond. De beoordeling kunt u hier vinden (enkel toegankelijk als u een abonnement heeft bij de COTAN).
 
Q-Interactive
De WISC-V-NL is ook beschikbaar via  Q-interactive . Dit is een eenvoudig te gebruiken applicatie voor de iPad waarmee professionals klinische testafnames kunnen uitkiezen, afnemen en scoren, met behulp van twee tablets die via Bluetooth met elkaar verbonden zijn. Met zijn groeiende bibliotheek van digitale klinische assessments zorgt voor Q-interactive voor flexibiliteit, gemak en efficiëntie.

Jaar van uitgave: december 2017

De complete set bestaat uit:

WISC-V-NL Afname- en scoringshandleiding
WISC-V-NL Scoringsformulieren (25 stuks)
WISC-V-NL Responsformulieren 1 (25 stuks) Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken \
WISC-V-NL Responsformulieren 2 (25 stuks) Figuur Zoeken
WISC-V-NL Technische Handleiding \
WISC-V-NL Stimulusboek 1
WISC-V-NL Stimulusboek 2
WISC-V-NL Blokpatronen
WISC-V-NL Koffer
WISC-V-NL 3 Scoringsmallen in envelop


De WISC-V-NL Q-interactive Starterkit bestaat uit:

Blokjes voor Blokpatronen
Responsformulier figuur zoeken 
Responsformulier Symbool Substietutie conderen/symbool zoeken
Enveloppe met drie scoringsmallen 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

In dit paper vindt u de technische achtergrondinformatie zoals deze ook is aangeleverd bij de COTAN.

Afnemen en scoren via ons platform Q-Interactive

Q-interactive is een digitaal platform voor afname, scoring en rapportage van individueel afgenomen tests. Toegang tot Q-Interactive vervangt het gebruik van traditionele pen en papier tests.

Binnen Q-interactive kunt u kiezen uit een constant groeiend portfolio van digitale tests en subtests, waaronder: WISC-III-NL, WISC-V-NL, WAIS-IV-NL, WMS-IV-NL, subtests van de NEPSY-II-NL en verscheidene onderdelen van de D-KEFS.

Om gebruik te maken van Q-interactive koopt u een jaarlicentie en subtests in. U kunt kiezen om subtests vooraf met korting aan te schaffen (prepaid) of om achteraf te betalen voor de subtests die u gebruikt heeft (pay-as-you-go).

Q-Interactive licenties en prepaid subtests zijn te koop via onze webshop.

Wilt u liever achteraf betalen? Dan koopt u enkel een licentie. U ontvangt vier keer per jaar een factuur voor uw gebruikte subtests.

Benodigd extra materiaal voor subtests

Benodigde artikelen voor de afname van de WISC-V-NL via Q-interactive:

  • Blokjes voor Blokpatronen
  • Responsformulier Figuur Zoeken (optionele subtest)
  • Scoringsmal Figuur Zoeken (optionele subtest)

Scoren via ons platform Q-Global

Q-global is een online scoringsplatform waarmee u na een testafname een rapportage kunt genereren. U voert de ruwe scores die u verkregen heeft in, deze worden vervolgens omgezet naar geschaalde scores in een overzichtelijke rapportage. Waar u voorheen zelf alles uit moest rekenen en scores in handleidingen na moest zoeken, gebeurt dit nu automatisch.

Klik hier voor meer informatie 

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Complete Set
€ 2.256,40
WISC-V-NL Afname Handleiding
€ 255,54
WISC-V-NL Scoreformulieren (25 stuks)
€ 179,43
WISC-V-NL Responsformulieren 1a 6-7jr (25 stuks)
€ 110,00
WISC-V-NL Responsformulieren 1b 8-16jr (25 stuks)
€ 110,00
WISC-V-NL Responsformulieren 2 (25 stuks)
€ 157,67
WISC-V-NL Technische Handleiding
€ 190,30
WISC-V-NL Blokjes voor Blokpatronen (doosje incl. 9 blokjes)
€ 190,30
WISC-V-NL 3 scoringsmallen
€ 70,68
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
WISC-V-NL Q-interactive Starterkit
€ 256,47
WISC-V-NL Q-Global 1 jaar onbeperkte scoring
€ 61,80
Q-interactive Standaard Jaarlicentie (1 gebruiker)
€ 150,00
  • Koop 5 voor € 120,00 en bespaar 20%
  • Koop 25 voor € 100,00 en bespaar 33%
Q-interactive pre-paid credits
€ 1,50
  • Koop 751 voor € 1,25 en bespaar 17%
  • Koop 5001 voor € 1,00 en bespaar 33%
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
De verschillen tussen intelligentietests (online) - E-learning
€ 65,00
Intelligentie - De diepte in met het CHC model (online) - E-learning
€ 65,00
Interpretatie WISC-V-NL (online) - E-learning
€ 65,00
Intelligentiemeting: De WISC-V-NL in de praktijk - live webinar (online) - 14 maart 2022
€ 120,00
Intervisiedag WISC-V-NL - 2 juni 2022
€ 315,00
Intervisiedag WISC-V-NL live-webinar (online) - 7 maart 2022
€ 295,00