CISS | Coping Inventory for stressful situation

CISS | Coping Inventory for stressful situations (2004)

Auteurs: N.S. Endler & J.D.A. Parker
Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck

De CISS is een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht welke coping-stijlen mensen hanteren. 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

CISS | Coping Inventory for stressful situation

CISS | Coping Inventory for stressful situations (2004)

Auteurs: N.S. Endler & J.D.A. Parker
Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck

De CISS is een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht welke coping-stijlen mensen hanteren. 

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 109,70
CISS Handleiding
CISS | Coping Inventory for stressful situations (2004)

Auteurs: N.S. Endler & J.D.A. Parker
Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck Handleiding voor het in kaart brengen van copingsstrategieën
Art.nr. 3710.01
€ 50,19
CISS Zelfscorend Formulieren (pak à 25 stuks)
CISS | Coping Inventory for stressful situations Auteurs: N.S. Endler & J.D.A. Parker
Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck De CISS is een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht welke coping-stijlen mensen hanteren. 
Art.nr. 3710.02
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Manual
Productline
Talent and Career Readiness
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Doelgroep
Adult
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
18+ jaar (Volwassenen)

• In kaart brengen van copingstijlen
• Onderkennen van probleemgericht-, emotiegerichte- en vermijdingsgerichte coping aspecten

Doel
Het in kaart brengen van copingstrategieën.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassenen.

Beschrijving
De CISS meet hoe mensen in het algemeen met stresserende situaties omgaan en brengt een overzichtelijk aantal copingstrategieën in kaart. De vragenlijst bestaat uit 48 items verdeeld over drie schalen: Taakgerichte coping (T), Emotiegerichte coping (E) en Vermijdingsgerichte coping (V). De schaal Vermijdingsgerichte coping bestaat uit twee subschalen: Afleiding zoeken (AZ) en Gezelschap zoeken (GZ). De items zijn te beantwoorden op een vijfpuntsschaal, lopend van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg sterk’. Voorbeelditems zijn: Verschillende oplossingen bedenken voor het probleem, Erg gespannen worden en Het gezelschap van andere mensen opzoeken.

De CISS gaat, in tegenstelling tot de UCL, uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, wat de interpretatie in termen van de copingtheorie vergemakkelijkt.

Normering
Er zijn drie normgroepen: werkende volwassenen (N = 683), studenten (N = 184) en psychiatrische patiënten (N = 410).

Scoring
De CISS wordt gescoord met behulp van een scoringssleutel op het zelfscorend formulier. Hierop is te zien welke items bij welke (sub)schaal horen. De ruwe (sub)schaalscores kunnen worden omgezet in normgegevens. De normeringschaal van de CISS is ingedeeld in zeven categorieën, lopend van ‘zeer hoog’ tot ‘zeer laag’.

Afname
De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ca.10 minuten.

Jaar van uitgave
2004

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
ca. 10 min. alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Vanaf welke leeftijd kan deze lijst afgenomen worden?
77
Bestaat er een overeenkomende test voor kinderen? Of zijn er andere tests voorhanden die u zou aanraden om eventueel in combinatie met de CISS te gebruiken wanneer beoogd wordt zowel kinderen als volwassenen te bevragen?
74
Is dit de CISS-21? Uit hoeveel vragen bestaat deze vragenlijst?
162