De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

CISS | Coping Inventory for stressful situation

De CISS is een vragenlijst waarmee in kaart kan worden gebracht welke coping-stijlen mensen hanteren. 

N.S. Endler & J.D.A. Parker Nederlandse versie: D.T.D. de Ridder & G.L. van Heck
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Volwassenen
Jaar van uitgave 2004
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie

• In kaart brengen van copingstijlen
• Onderkennen van probleemgericht-, emotiegerichte- en vermijdingsgerichte coping aspecten

Doel
Het in kaart brengen van copingstrategieën.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassenen.

Beschrijving
De CISS meet hoe mensen in het algemeen met stresserende situaties omgaan en brengt een overzichtelijk aantal copingstrategieën in kaart. De vragenlijst bestaat uit 48 items verdeeld over drie schalen: Taakgerichte coping (T), Emotiegerichte coping (E) en Vermijdingsgerichte coping (V). De schaal Vermijdingsgerichte coping bestaat uit twee subschalen: Afleiding zoeken (AZ) en Gezelschap zoeken (GZ). De items zijn te beantwoorden op een vijfpuntsschaal, lopend van ‘helemaal niet’ tot ‘heel erg sterk’. Voorbeelditems zijn: Verschillende oplossingen bedenken voor het probleem, Erg gespannen worden en Het gezelschap van andere mensen opzoeken.

De CISS gaat, in tegenstelling tot de UCL, uit van het onderscheid tussen probleemgerichte en emotiegerichte strategieën, wat de interpretatie in termen van de copingtheorie vergemakkelijkt.

Normering
Er zijn drie normgroepen: werkende volwassenen (N = 683), studenten (N = 184) en psychiatrische patiënten (N = 410).

Scoring
De CISS wordt gescoord met behulp van een scoringssleutel op het zelfscorend formulier. Hierop is te zien welke items bij welke (sub)schaal horen. De ruwe (sub)schaalscores kunnen worden omgezet in normgegevens. De normeringschaal van de CISS is ingedeeld in zeven categorieën, lopend van ‘zeer hoog’ tot ‘zeer laag’.

Afname
De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ca.10 minuten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CISS Handleiding
Art.nr. 3710.01 B
€ 124,41
CISS Zelfscorend Formulieren (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3710.02 B
€ 56,92