CGT voor kinderen en adolescenten met hoogfunctionerend autismespectrum-stoornissen

Auteurs: Angela Scarpa, Susan Williams White, Tony Attwood

Nederlandse bewerking: Ina van Berckelaer-Onnes

X

Er is steeds meer bewijs dat cognitieve gedragstherapie (CGt) uitermate geschikt is voor kinderen en adolescenten van 5 tot 18 jaar met hoogfunctionerend ASS. Ze hebben profijt van de logische, praktische en gestructureerde benadering die CGt biedt.

De auteurs laten in dit boek zien hoe de CGt-technieken zo aangepast kunnen worden dat deze voldoen aan de bijzondere behoeften van jongeren met ASS. Op basis van de DSM-5 wordt een nuttig kader geboden voor diagnostisch onderzoek en beeldvorming. Ook worden verschillende veelbelovende behandelprogramma’s besproken. Ze variëren van individuele tot groepsbehandelingen en ook in intensiteit: van wekelijkse sessies tot dagbehandelingen van een aantal weken. Ze vinden zowel in de klinische omgeving als op school plaats. Een korte handleiding bij de geselecteerde behandelingen maakt dat ze makkelijk in de praktijk kunnen worden uitgevoerd. Ze zijn gericht op de belangrijkste problemen van jongeren met hoogfunctionerend ASS: angst en gedragsproblemen, sociale tekorten en, speciaal voor adolescenten, problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Elk hoofdstuk bevat een overzicht van het programma per sessie, de historische achtergrond van het programma, het onderliggende wetenschappelijk bewijs, praktische overwegingen bij de behandeling en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. De rol van de ouders bij de behandeling heeft een belangrijke plaats. Het boek heeft vooraanstaande onderzoekers en clinici samengebracht. De waardevolle klinische strategieën en vaardigheden in dit boek maken dat het in handen zou moeten zijn van iedereen die met jongeren met hoogfunctionerend ASS werkt: klinische kinderen adolescentenpsychologen, mentoren en decanen, maatschappelijk werkers, psychiaters en schoolpsychologen, en onderzoekers en studenten op dit gebied.

‘Een zeer waardevol boek voor clinici, pedagogen en onderzoekers. Het voorziet in een grote behoefte aan brede informatie over empirisch gevalideerde behandelingen die kunnen worden gebruikt bij de aanpak van angst en sociale problemen.’
Geraldine Dawson, PhD, Chief Science Officer, Autism Speaks; Department of Psychiatry, University of North Carolina

‘Het boek is goed geschreven en past perfect binnen het streven naar een meer empirisch onderbouwd zorgaanbod voor mensen met een autismespectrumstoornis. Het zal zonder enige twijfel bijdragen aan de kwaliteit van leven van veel jonge mensen.’
Prof.dr. Herbert Roeyers, gewoon hoogleraar ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent

‘Dit boek geeft hoop en daagt uit tot verbeteringen en nieuwe mogelijkheden in het zorgaanbod aan mensen met een autismespectrumstoornis. Een sterke combinatie van wetenschap en praktijk. Een absolute aanrader.’
Dr. (F.J.A.) Bonny van Steensel, ontwikkelingspsycholoog, Universiteit van Amsterdam

ISBN
978 90 265 2271 0

Jaar van uitgave
2014

Druk
1e

Omvang
328 pagina’s

A / S / W

€ 41,95
Op voorraad
Art.nr.
ISBN 9789026522710