CELF Preschool-2-NL

Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Preschool, Second Edition – Nederlandstalige versie

Oorspronkelijke auteurs: Elisabeth H. Wiig, Wayne A. Secord & Eleanor Semel 

Bewerker Nederlandstalige versie: Dr. J. de Jong in samenwerking met Pearson

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

CELF Preschool-2-NL

Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Preschool, Second Edition – Nederlandstalige versie

Oorspronkelijke auteurs: Elisabeth H. Wiig, Wayne A. Secord & Eleanor Semel 

Bewerker Nederlandstalige versie: Dr. J. de Jong in samenwerking met Pearson

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 992,05
CELF Preschool-2-NL Complete Set
Art.nr. 3854.00
€ 270,48
CELF Preschool-2-NL Handleiding
Art.nr. 3854.01
€ 66,12
CELF Preschool-2-NL Antwoordformulieren (pak a 25 stuks)
Art.nr. 3854.02
€ 36,06
CELF Preschool-2-NL Pragmatiekprofiel (blok a 50 vel)
Art.nr. 3854.03
€ 36,06
CELF Preschool-2-NL Observatielijst (OOG) (blok a 50 vel)
Art.nr. 3854.04
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Language and Early Childhood Development
Doelgroep
Children
Hoofdcategorie
Taal/Spraak
Kwalificatieniveau
A
Toepassingsgebied
Taal/Spraak Tests
Leeftijd
0-4 jaar (Voorschools), 4-12 jaar (Basisschool)

• complete test voor de diagnose en evaluatie van taalproblemen
• zelfde opzet als de CELF-4-NL, maar voor jongere leeftijdsgroep
• overzichtelijke afnamestructuur via stapsgewijze benadering
• eenvoudig af te nemen
• afnameduur van 20-60 minuten

Doel
De CELF-Preschool-2NL is een individueel af te nemen test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen. Het betreft de ‘jongere variant’ van de CELF-4-NL: de CELF-Preschool-2NL lijkt op de CELF-4-NL, maar is toegespitst op een jongere doelgroep.

Doelgroep
Kinderen van 3;0 – 6;11 jaar.

Beschrijving
De CELF-Preschool-2NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering in vier niveausom te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 - Is er een taalprobleem? U neemt de drie kern-subtests af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen. Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 - Op welk gebied heeft het kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. De CELF-Preschool-2-NL geeft standaardscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index,Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index en Taalvorm Index.

Niveau 3 - Zijn er mogelijk ook problemen op het gebied van vroege schoolvaardigheden en ontluikende geletterdheid? Op dit niveau gebruikt u subtests als Fonologisch bewustzijn, Zinnen Herhalen in Context en de Observatieschaal Ontluikende Geletterdheid. 

Niveau 4 - Zijn er mogelijk ook problemen op het gebied van taal en communicatie in context? De CELF-Preschool-2-NL bevat verder een Pragmatiekprofiel dat door de ouders of leerkracht kan worden ingevuld. Deze observatielijst kan de therapeut helpen bij de observatie en beoordeling van communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in zijn omgeving.

De CELF-Preschool-2NL bestaat uit 9 subtests en 2 niet-genormeerde vragenlijsten:

• Zinnen Begrijpen- Woordstructuur
• Actieve Woordenschat
• Begrippen en Aanwijzingen Volgen
• Zinnen Herhalen
• Elementaire Concepten
• Woordcategorieën
• Zinnen Herhalen in context
• Fonologisch Bewustzijn
• Observatielijst Ontluikende Geletterdheid
• Pragmatiekprofiel

Normering
De normen van de CELF-Preschool-2NL zijn gebaseerd op gegevens van 1841 Nederlandse en Vlaamse kinderen. Er zijn gecombineerde normen op het niveau van de Indexscores en aparte Nederlandse en Vlaamse normen op subtestniveau. Gezien het karakter van de test zijn alleen kinderen met Nederlands als thuistaal opgenomen in de steekproef. Verder zijn verschillende betrouwbaarheids- en validiteitsstudies uitgevoerd, waaronder valideringsonderzoek bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, kinderen met gehoorproblemen, kinderen met autisme-spectrum stoornissen en kinderen uit zogenaamde vroegbehandelingsgroepen.

Afname
De CELF-Preschool-2NL wordt met pen en papier afgenomen. De afnameduur van de subtests uit de Kernscore bedraagt ongeveer 20 minuten. De afnameduur voor de gehele testbatterij bedraagt ongeveer 60 minuten.

Scoring
Er zijn normscores per subtest en per samengestelde score (Kernscore, Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index en Taalvorm Index). Deze normscores kunnen worden omgezet in percentielen en leeftijdsequivalenten. De normtabellen worden gepresenteerd per twee maanden.

Eisen aan de gebruikers
De gebruikers dienen aan kwalificatieniveau A te voldoen.

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

De complete set bestaat uit:
CELF Preschool-2-NL Handleiding
CELF Preschool-2-NL Antwoordformulieren (pak a 25 stuks)
CELF Preschool-2-NL Pragmatiekprofiel (blok a 50 vel)
CELF Preschool-2-NL Observatielijst (OOG) (blok a 50 vel)
CELF Preschool-2-NL Opgavenboek 1
CELF Preschool-2-NL Opgavenboek 2
CELF Preschool-2-NL Verhaalboekje
CELF Preschool-2-NL Audiofile
CELF Preschool-2-NL Omdoos

Om u deze test goed eigen te maken, biedt Pearson Academy een training aan waarbij de CELF-Preschool-2-NL stap voor stap wordt doorlopen. Ook de CELF-4-NL komt aan bod. U kunt zelf kiezen met welke test u wilt oefenen voor de scoring en interpretatie.

Meer informatie...

Productvragen

Ik heb de zinnen op cd maar heb inmiddels geen cd speler meer tot mijn beschikking. Zijn deze audio opnames ook op een andere manier beschikbaar?
0