De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

CELF Preschool-2-NL

De CELF Preschool-2-NL is een individueel af te nemen test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen.

Elisabeth H. Wiig, Wayne A. Secord & Eleanor Semel Bewerker Nederlandstalige versie: Dr. J. de Jong in samenwerking met Pearson
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Leeftijd Voorschools, Basisschool
Age Span 3:0 t/m 6:11 jaar
Jaar van uitgave 2012
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal/Spraak

Maak nu kennis met de nieuwe Peabody (PPVT-5-NL) en de eerste Nederlandstalige Expressive Vocabulary Test (EVT-3-NL) voor het beoordelen van de receptieve en expressieve woordenschat bij kinderen. 

We hebben je hulp nodig!

Voor de nieuwste versie van de Bayley, de Bayley-4-NL, een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen, zoeken we nog een aantal respondenten. Ken jij kinderen die binnen de profielen passen die we zoeken? Klik hieronder om meer te lezen over het onderzoek, en hoe je eventueel kunt bijdragen!

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

• complete test voor de diagnose en evaluatie van taalproblemen
• zelfde opzet als de CELF-5-NL, maar voor jongere leeftijdsgroep
• overzichtelijke afnamestructuur via stapsgewijze benadering
• eenvoudig af te nemen
• afnameduur van 20-60 minuten

Doel
De CELF Preschool-2-NL is een individueel af te nemen test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen. Het betreft de ‘jongere variant’ van de CELF-5-NL: de CELF Preschool-2-NL lijkt op de CELF-5-NL, maar is toegespitst op een jongere doelgroep, namelijk kinderen van 3;0 – 6;11 jaar.

Beschrijving
De CELF Preschool-2-NL maakt gebruik van een flexibele, stapsgewijze benadering in vier niveausom te komen tot een snelle en betrouwbare identificatie van taalproblemen.

Niveau 1 - Is er een taalprobleem? U neemt de drie kern-subtests af om de zogeheten Kernscore te verkrijgen. Op deze manier kunt u snel en betrouwbaar vaststellen of er sprake is van een taalprobleem.

Niveau 2 - Op welk gebied heeft het kind een taalprobleem? U kunt de aard van het taalprobleem nader onderzoeken door aanvullende subtests af te nemen. De CELF Preschool-2-NL geeft standaardscores voor prestaties op verschillende deelgebieden: de Receptieve Taal Index,Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index en Taalvorm Index.

Niveau 3 - Zijn er mogelijk ook problemen op het gebied van vroege schoolvaardigheden en ontluikende geletterdheid? Op dit niveau gebruikt u subtests als Fonologisch bewustzijn, Zinnen Herhalen in Context en de Observatieschaal Ontluikende Geletterdheid. 

Niveau 4 - Zijn er mogelijk ook problemen op het gebied van taal en communicatie in context? De CELF-Preschool-2-NL bevat verder een Pragmatiekprofiel dat door de ouders of leerkracht kan worden ingevuld. Deze observatielijst kan de therapeut helpen bij de observatie en beoordeling van communicatieve en sociale vaardigheden van het kind in zijn omgeving.

De CELF Preschool-2-NL bestaat uit 9 subtests en 2 niet-genormeerde vragenlijsten:

• Zinnen Begrijpen- Woordstructuur
• Actieve Woordenschat
• Begrippen en Aanwijzingen Volgen
• Zinnen Herhalen
• Elementaire Concepten
• Woordcategorieën
• Zinnen Herhalen in context
• Fonologisch Bewustzijn
• Observatielijst Ontluikende Geletterdheid
• Pragmatiekprofiel

Normering
De normen van de CELF Preschool-2-NL zijn gebaseerd op gegevens van 1841 Nederlandse en Vlaamse kinderen. Er zijn gecombineerde normen op het niveau van de Indexscores en aparte Nederlandse en Vlaamse normen op subtestniveau. Gezien het karakter van de test zijn alleen kinderen met Nederlands als thuistaal opgenomen in de steekproef. Verder zijn verschillende betrouwbaarheids- en validiteitsstudies uitgevoerd, waaronder valideringsonderzoek bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, kinderen met gehoorproblemen, kinderen met autisme-spectrum stoornissen en kinderen uit zogenaamde vroegbehandelingsgroepen.

Afname
De CELF Preschool-2-NL wordt met pen en papier afgenomen. De afnameduur van de subtests uit de Kernscore bedraagt ongeveer 20 minuten. De afnameduur voor de gehele testbatterij bedraagt ongeveer 60 minuten.

Scoring
Er zijn normscores per subtest en per samengestelde score (Kernscore, Receptieve Taal Index, Expressieve Taal Index, Taalinhoud Index en Taalvorm Index). Deze normscores kunnen worden omgezet in percentielen en leeftijdsequivalenten. De normtabellen worden gepresenteerd per twee maanden.

Beoordeling:
Deze test is beoordeeld door de COTAN. Deze beoordeling is te vinden op: www.cotandocumentatie.nl

Downloads
Het Pragmatiekprofiel en de Observatieschaal Ontluikende Geletterdheid zijn ook verkrijgbaar in een tweetalige Turks - NL en Marokkaans-Arabisch - NL versie. Doelgroep zijn ouders of verzorgers van kinderen met een Turkse of Marokkaans-Arabische achtergrond die het Nederlands onvoldoende beheersen om de vragenlijsten in het Nederlands te kunnen invullen. U kunt de lijsten hier gratis downloaden.
- Pragmatiekprofiel Turks
- Pragmatiekprofiel Arabisch
- Observatieschaal Turks
- Observatieschaal Arabisch

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CELF Preschool-2-NL Complete Set
Art.nr. 3854.00 A
€ 1.158,73
CELF Preschool-2-NL Handleiding
Art.nr. 3854.01 A
€ 315,92
CELF Preschool-2-NL Antwoordformulieren (pak a 25 stuks)
Art.nr. 3854.02 A
€ 77,23
CELF Preschool-2-NL Pragmatiekprofiel (blok a 50 vel)
Art.nr. 3854.03 A
€ 42,12
CELF Preschool-2-NL Observatielijst (OOG) (blok a 50 vel)
Art.nr. 3854.04 A
€ 42,12