Wat is er nieuw

De CELF-5-NL is net als zijn voorganger een individueel af te nemen instrument voor de identificatie, diagnose en follow-up van taal- en communicatiestoornissen bij kinderen en adolescenten in een leeftijd van 5-18 jaar. 

1. Digitaal
Via ons digitale testplatform Q-interactive is het mogelijk om de CELF-5-NL volledig ditigaal af te nemen en te scoren, met behulp van twee iPads. 

2. Nieuw normeringsonderzoek
Na vijftien jaar is de norm van een test verouderd. Op dit moment zijn de normen van de CELF-4-NL bijna tien jaar oud. Daarom is ervoor gekozen om een nieuw normeringsonderzoek te doen bij de ontwikkeling van de CELF-5-NL. 

3. Subtests
De subtests zijn herzien en waar nodig inhoudelijk aangepast. Zo zijn er bij sommige subtests meer (herkenbare) voorbeelden toegevoegd waardoor ze weer beter aansluiten op de belevingswereld van de cliënt. Ook zijn bij bepaalde subtests de scoringsregels aangescherpt / verduidelijkt. 

4. Belevingswereld van het kind
Door het op sommige punten inhoudelijk aanpassen van de CELF-5-NL, ten opzichte van zijn voorganger, voorbeelden toe te voegen die herkenbaar zijn voor het kind, en de mogelijkheid de test af te nemen via de iPad, sluit de test weer perfect aan op de belevingswereld van het kind. 

5. Onverwoestbare stimulusboeken
Daarnaast zijn de stimulusboeken (uit de Pen & Papier complete set) onverwoestbaar gemaakt. In plaats van papier is er dit keer voor een zeer hoogwaardig kunststof materiaal gekozen. De vellen zijn eenvoudig schoon te houden en raken vele malen minder snel beschadigd dan de CELF-4-NL stimulusboeken.Voor een concreet overzicht van de exacte verschillen tussen de CELF-5-NL en zijn voorganger verwijzen we u naar deze pagina.

Celf 5 digitaal afnemen en scoren