Hoe werkt digitaal testen?

Met een licentie voor ons digitale testplatform Q-interactive kunt u de CELF-5-NL volledig digitaal afnemen en scoren. Naast deze licentie zijn hiervoor twee iPads nodig. Een iPad wordt gebruikt door de testleider voor het geven van instructies, het bedienen van de cliënt iPad en het vastleggen en scoren van antwoorden. Op de andere iPad worden de antwoorden gegeven door de cliënt. De twee iPads staan via Bluetooth met elkaar in verbinding. Dit betekent dat het mogelijk is om de test op elke gewenste locatie af te nemen, zonder dat hiervoor een werkende internetverbinding vereist is. 

Meer informatie over het platform Q-interactive vindt u hier.


Wat zijn de voordelen van digitaal testen?

Digitaal testen via Q-interactive kent vele voordelen waaronder:

• Minder administratieve lasten;
• Kostenbesparend;
• Minder tijd kwijt aan scoring; 
• Mogelijkheid tot het maken van geluidsopnames van de antwoorden die op een later moment terug geluisterd kunnen worden. Zo is er tijdens het testen meer ruimte voor contact met het kind, en kan er naast het antwoord ook gelet worden op bijvoorbeeld articulatie, syntaxis en morfologie;
• Mits gekwalificeerd, toegang voor alle tests van Pearson die worden aangeboden in Q-interactive. Dit betekent: direct toegang tot de nieuwste tests zonder dat u hiervoor een volledige kit hoeft aan te schaffen! 


Ervaringen en bevindingen

• Digitale testafname sluit beter aan op de belevingswereld van het kind
• Digitale testafnames worden door zowel de cliënt als testleider als minder chaotisch ervaren
• Kinderen zijn minder snel afgeleid waardoor de afname efficiënter verloopt

''Kinderen ervaren digitaal testen als leuker! Ze vinden het geweldig om op de iPad te werken. En ik vind het geweldig dat ik hun antwoorden kan opnemen en later nog eens rustig terug kan luisteren. Zo hoef ik ze bijvoorbeeld niet langer te vragen om hun antwoord telkens opnieuw te herhalen.'' - Logopedist, testleider normeringsonderzoek CELF-5-NL. 


Digitaal scoren

Digitaal afnemen betekent ook digitaal scoren. Tijdens de testafname kan het antwoord van het kind direct gescoord worden. Per item worden verschillende antwoordsuggesties op het scherm getoond. In het 'respons veld is het mogelijk om het, door het kind gegeven antwoord, bij te schrijven. 

Ter ondersteuning bevat Q-interactive een instructieknop. Hieronder bevinden zich aanwijzingen voor het scoren van een afname. Als er toch twijfel bestaat over het scoren van een bepaald item, kan aan het desbetreffende item een 'to do' herinnering worden meegegeven waardoor het op een later moment alsnog kan worden ingevuld. 

Met behulp van de opnamefunctie is het ook mogelijk om alles achteraf te scoren. Hiermee worden items opgenomen die op een later moment terug kunnen worden geluisterd. Eigen observaties kunnen tijdens de afname worden bijgeschreven met een styluspen. De aantekeningen worden automatisch opgeslagen en zijn terug te vinden in de beheerdersomgeving onder de betreffende subtest. 

Na afloop van het testen en scoren kunnen de resultaten met één druk op de knop worden verzonden naar het EPD. Vanuit hier wordt automatisch een digitaal score rapport gegenereerd. Daarbij komt nog een narratief rapport dat gebruikt kan worden om resultaten op een begrijpelijke manier te delen met ouders of andere zorgprofessionals.