CCC-2-NL | The Children’s Communication Checklist

De CCC-2-NL is een vragenlijst voor het verzamelen van informatie over de communicatieve vaardigheden van kinderen. Met deze test kunnen pragmatische stoornissen bij kinderen met communicatieproblemen geïdentificeerd worden en kan de test assisteren bij het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Nederlandse bewerking H.M. Geurts
X

Specificaties

Kwalificatieniveau A
Doelgroep Children
Leeftijd 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Productline Language and Early Childhood Development
Uitvoer type Manual
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie, Taal/Spraak Tests

• Screeningsinstrument voor kinderen van 4 -15 jaar
• Onderzoek naar de communicatieve vaardigheden
• Eenvoudig in te vullen door de ouder/ verzorger

Doel
Het screenen van kinderen van wie waarschijnlijk is dat zij spraak-/ taalmoeilijkheden hebben. Het identificeren van pragmatische stoornissen bij kinderen met communicatieproblemen. Assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden.

Doelgroep
Het instrument is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 15 jaar.

Beschrijving
De vragenlijst bestaat uit 70 items, verdeeld in 10 schalen. De eerste vier schalen (A Spraak, B Syntax, C Semantiek, en D Coherentie), meten aspecten van de taalstructuur, zoals woordenschat en verhaallijn. De schalen vijf tot en met acht dekken de pragmatische aspecten van de communicatie die doorgaans niet gemeten worden bij conventionele taalonderzoeken (E Ongepaste initiatie, F Stereotype taal, G Gebruik van context, en H Niet verbale communicatie). De laatste twee schalen (I Sociale relaties en J Interesses) meten gedrag dat vaak kenmerkend is voor autisme spectrum stoornissen (ASS).

De vragenlijst wordt ingevuld door de ouder/ verzorger en bevat een reeks beweringen die beschrijven hoe kinderen communiceren. Voor elke bewering wordt de ouder gevraagd om te beoordelen hoe vaak het beschreven gedrag wordt geobserveerd (0: minder dan één keer per week (of nooit) - 1: minstens één keer per week – 2: één of twee keer per dag – 3: verschillende keren per dag (of altijd)).

Scoring
Op basis van de verschillende schalen van de CCC-2-NL kunnen drie samengestelde scores berekend worden. Dit zijn de Algemene Communicatie Score (ACS), de Sociale Interactie Score (SIS), en de Pragmatiek score.

Normering
Voor het bepalen van de normen voor het leeftijdsbereik van 4 tot en met 15 jaar zijn er gegevens verzameld op reguliere scholen verspreid over Nederland, in totaal 2580 kinderen. Daarnaast wordt in de handleiding een toelichting gegeven op het gebruik bij Vlaamse kinderen, kinderen met een specifieke taalstoornis (SLI), kinderen met ASS en kinderen met ADHD.

Afname
De CCC-2-NL wordt individueel ingevuld op papier. De afname duurt ca. 10 minuten.

Jaar van uitgifte 2007

Om een complete set te creëren heeft u alle vier de artikelen nodig:
- Handleiding
- Vragenlijsten
- Score-overzicht
- Nakijksleutels.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CCC-2-NL Handleiding
€ 100,83
CCC-2-NL Score-overzicht (blok à 50 stuks)
€ 23,27
CCC-2-NL Vragenlijst (pak à 25 stuks)
€ 44,79
CCC-2-NL Sleutels (set van 5)
€ 39,12