CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

Auteurs: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A. Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink

Sleutels voor het meten van de zelfbeleving van kinderen

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

Auteurs: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A. Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink

Sleutels voor het meten van de zelfbeleving van kinderen

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 80,64
CBSK Handleiding
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

Auteurs: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A. Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink Sleutels voor het meten van de zelfbeleving van kinderen
Art.nr. 3434.01
€ 112,07
CBSK Formulieren (pak a 50 st.)
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

Auteurs: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A. Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink
Art.nr. 3434.02
€ 75,05
CBSK Sleutels, set van 6
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen

Auteurs: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A. Treffers, B.R.H. Van den Bergh & L.T. ten Brink Sleutels voor het meten van de zelfbeleving van kinderen
Art.nr. 3434.03
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Manual
Productline
Emotional Health and Well Being
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Doelgroep
Both
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool)

• Meet de zelfbeleving van een kind op 6 relevante levensgebieden
• Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
• Korte afnametijd (15-20 minuten)

Doel
Meten van de competentie, eigen functioneren en zelfbeoordeling.

Doelgroep
De test is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Beschrijving
De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De vragenlijst bestaat uit 36 items verdeeld over zes subschalen: 1. Schoolvaardigheden, 2. Sociale Acceptatie, 3. Sportieve Vaardigheden, 4. Fysieke Verschijning, 5. Gedragshouding en 6. Gevoel van Eigenwaarde.

Normering
Voor de CBSK zijn er normen voor Nederlandse kinderen (N=361) en voor Vlaamse kinderen (N=760). Er zijn aparte normtabellen voor jongens en meisjes.

Afname
De test kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen via de pen-en-papiermethoden. De afname duurt 15 tot 20 minuten.

Scoring
De CBSK kan worden gescoord met behulp van zes sleutels. Schaalscores worden omgezet in percentielscores en uitgezet in het Competentie-belevingsprofiel.

Jaar van uitgave
1997

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
15-20 min. alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Beste

Ik lees dat er verschillende normen zijn voor Nederlandse en Vlaamse kinderen. Geeft dit een verschillend beeld? M.a.w. zijn de verschillen in normen substantieel. Ik vraag dit omdat ik wil weten of ik afhankelijk van het kind een aparte normering dien te gebruiken of zal men ongeacht of men de Vlaamse of Nederlandse normering men gebruikt voor bv een Vlaamse 11-jarige jongen hetzelfde resultaat krijgen ?
Ria
96
Kunt u mij de COTAN beoordeling van de CBSK toezenden per mail?
Het liefst op alle verschillende onderdelen.
Ik de beoordeling van 1998 reeds, maar hoop dat er ook en recentere beoordeling is.
299
Volgens uw opgave op de website zou de CBSK (Competentiebelevingsschaal voor Kinderen) in 1997 zijn uitgegeven.
De website van het NJI (Nederlands JeugdInstituut) meldt echter een uitgave door Pearson in 2004.
Mijn vraag is welk jaartal correct is en indien uw uitgave van 2004 is of deze inhoudelijk is herzien t.o.v. de uitgave in 1997?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
298