CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten

CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten

Auteurs: Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, B.R.H. Van den Bergh, J.W. Veerman, L. Ackaert & L. de Rycke (CBSA)

Formulieren voor het meten van emotionele en/of gedragsproblemen bij adolescenten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten

CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten

Auteurs: Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, B.R.H. Van den Bergh, J.W. Veerman, L. Ackaert & L. de Rycke (CBSA)

Formulieren voor het meten van emotionele en/of gedragsproblemen bij adolescenten.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 94,09
CBSA Handleiding
CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten (2002) Auteurs: Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, B.R.H. Van den Bergh, J.W. Veerman, L. Ackaert & L. de Rycke (CBSA) Handleiding CBSA, voor het meten van emotionele en/of gedragsproblemen bij adolescenten
Art.nr. 3615.01
€ 125,26
CBSA Formulieren (pak à 50 stuks)
CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten Auteurs: Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, B.R.H. Van den Bergh, J.W. Veerman, L. Ackaert & L. de Rycke (CBSA) Formulieren voor het meten van emotionele en/of gedragsproblemen bij adolescenten.
Art.nr. 3615.02
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Manual
Productline
Emotional Health and Well Being
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Doelgroep
Both
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid, Persoonlijkheid en Psychopathologie
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Meet emotionele en/of gedragsproblemen bij adolescenten
• Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar

Doel
In kaart brengen van emotionele- en/of gedragsproblemen bij adolescenten.

Doelgroep
De test is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Beschrijving
De CBSA geeft op een gestandaardiseerde wijze inzicht in de manier waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn eigen vaardigheden en adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat. De 35 items van de CBSA zijn onder te verdelen in zes zeven subschalen: Schoolvaardigheden, Sociale acceptatie, Sportieve vaardigheden, Fysieke verschijning, Gedragshouding, Hechte Vriendschap en Gevoel van eigenwaarde.

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor  psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies. De CBSA kan de  diagnostiek van adolescenten met emotionele- en/of gedragsproblemen op een objectieve manier ondersteunen.

Normering
Voor de CBSA zijn er normen verzameld van Nederlandse en Vlaamse middelbare scholieren van elk veelvoorkomend schooltype. De normtabellen zijn daar waar nodig opgesplitst naar geslacht en schooltype.

Afname
De CBSA kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen via de pen-en-papiermethodel. De afname duurt 10 tot 20 minuten.

Scoring
De CBSA kan op een eenvoudige manier handmatig worden gescoord. De CBSA-ruwe-schaalscores worden met behulp van normtabellen omgezet in rangpercentiel-scores en uitgezet in het Competentie-belevingsprofiel. Het 15de en 85ste rangpercentiel geven een indicatie voor een van normaal-afwijkende-competentie-beleving die respectievelijk zeer laag of zeer hoog is. Door vergelijking van de ruwe-schaalscores onderling kan een globale interpretatie van eventuele verschillen in specifieke competentiegebieden worden gemaakt. Bij herhaalde afname kunnen door middel van vergelijking van de ruwe schaalscores ook verschuivingen worden gesignaleerd.

Jaar van uitgave
2002

afnameduur opleidingsniveau groepsgewijs en individueel
10-20 min. alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Kun je de CBSA ook gebruiken om behandeleffecten te meten?
0
Het is me niet duidelijk of bij de CBSA voor adolescenten ook met de hand gescoord kan worden ,wat mijn voorkeur heeft.
131