CAT-NL Verdiepingstraining

De CAT-NL, Comprehensive Aphasia Test, bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

X

Specificaties

Leeftijd 18+ jaar (Volwassenen), 65+ jaar (Ouderen)
Type training Face to face
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Neuropsychologie, Taal/Spraak Tests

De CAT-NL, Comprehensive Aphasia Test, bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.

Tijdens deze training staat de toepassing van de CAT-NL centraal, maar uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de toegevoegde waarde van de test aan het bestaande therapiemateriaal. De ervaringen van de cursisten met de praktische toepassing van de CAT-NL zijn van essentieel belang maar er is ook voldoende tijd om vragen over de afname en scoring te stellen. Uit de praktijk moet blijken in hoeverre de CAT-NL bijvoorbeeld voldoet als een test voor heel ernstige of hele lichte afatische stoornissen en wat de CAT-NL kan betekenen voor het diagnosticeren van taalstoornissen bij neurologische aandoeningen in het kader van een dementie, trauma of hersentumor. De veelvoorkomende vragen bij de afname, scoring en interpretatie worden besproken, waarbij ook wordt ingegaan op de betekenis van de C-scores in vergelijking met de T-scores.

Inhoud training
De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Update wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de CAT-NL
  • Inzet van de CAT-NL bij verschillende neurologische aandoeningen
  • Foutenanalyse, o.a. bij de benoemtaak
  • Interpretatie van de testresultaten en implicaties voor therapie

Naast de beschikbare casuïstiek van de trainster wordt de deelnemers ook gevraagd om een casusbeschrijving mee te nemen, bij voorkeur met filmmateriaal.

Leerdoelen
Na afloop van de cursus:

-Is de deelnemer in staat de scores te interpreteren en te verwerken in een patiëntenverslag;
-Is de deelnemer in staat om op basis van de testresultaten een behandeling te kiezen;
-Is de deelnemer op de hoogte van de meest recente afasie-onderzoek met betrekking tot behandeling;
-Weet de deelnemer hoe de CAT-NL zich verhoudt tot andere afasie tests.

Tijdsduur 
10.00 uur tot 16.00 uur 

Trainer
Evy Visch

Doelgroep
De training is bedoeld voor logopedisten en klinisch linguïsten die werken met afasiepatiënten en al ervaring hebben opgedaan met het gebruik van de CAT-NL.

Accreditatie
St.ADAP met 6 punten voor logopedisten.

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn