De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

CAT-NL | Comprehensive Aphasia Test

De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt.

Kate Swinburn, Gillian Porter & David Howard Nederlandstalige bewerking: Evy Visch-Brink, Dorien Vandenborre, Hyo Jung de Smet & Peter Mariën
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i A
Leeftijd Volwassenen, Ouderen
Jaar van uitgave 2014
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Afasie, Neuropsychologie, Taal/Spraak

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Doel 
De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast kan de CAT-NL ingezet worden om de richting en de stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.

Doelgroep 
Volwassenen met een verworven afasie, medisch stabiel (vanaf ca. 3–6 weken post onset).

Beschrijving 
De CAT-NL bestaat uit drie onderdelen:

 1. Cognitieve screening (6 subtests): Een screening van enkele geassocieerde niet primair talige cognitieve stoornissen, die bij een afatische patiënt het uitvoeren van de taaltaken kunnen beïnvloeden. De aanwezigheid van deze stoornissen kan zowel van invloed zijn op de afname van de test als op de behandeling en het succes hiervan.
 2. Taaltest: Een algemeen diagnostisch testinstrument in relatie tot het cognitieve taalverwerkingsmodel, beschreven in Ellis & Young. Op basis van de CAT kan men zich een beeld vormen van de modules en de verbindingsroutes die door de afasie zijn aangetast. De Taaltest bestaat uit 2 delen;
  • Taalbegrip (5 subtests), omvat de schalen Begrip van gesproken taal en Begrip van geschreven taal.
  • Taalproductie (16 subtests), omvat de schalen Nazeggen, Benoemen, Lezen en Schrijven.
 3. Vaardigheidsvragenlijst (5 schalen): Een vragenlijst over de invloed van de afasie op het functioneren in het dagelijks leven op het gebied van Spreken, Begrip van gesproken taal, Begrip van geschreven taal, Schrijven en Genieten.

De CAT-NL kan ingezet worden voor:

 • Diagnose van de stoornis en de stoornisgerichte planning van de behandeling.
 • Motivatie voor en leidraad voor verder testonderzoek (indien nodig).
 • Het meten van de ernst van de taalstoornis (o.a. door een vergelijking met andere afasiepatiënten) door gestandaardiseerd testmateriaal te gebruiken.
 • Het voorspellen en volgen van veranderingen in de ernst van de afasie in de tijd.
 • Het selecteren van therapie in relatie tot doelstellingen die zinvol zijn en relevant door de afatische stoornis en de geassocieerde functionele handicap met elkaar in verband te brengen.
 • Het betrekken van de afaticus bij het stellen van een therapiedoel.

Normering
De CAT-NL is genormeerd op afasiepatiënten uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn C-scores en afkapwaardes beschikbaar voor de subtests en de schalen.

Afname en scoring
De totale afnameduur van de CAT-NL is 60-120 minuten.

Papier De CAT-NL is op papier af te nemen en te scoren.

Papieren afname en digitale scoring Na een papieren afname vult u de ruwe scores in ons digitale platform Q-global in om een scorerapport uit te draaien. Waar u voorheen zelf alles uit moest rekenen en scores in handleidingen na moest zoeken, gebeurt dit nu automatisch. 

Voorbeeldrapport
Bekijk hier het voorbeeldrapport van de CAT-NL.


Benodigdheden
Papieren afname:
- CAT-NL Complete Set inclusief supplement handmatige scoring 

Papieren afname en digitale scoring:
- CAT-NL Basisset
- 1 jaar onbeperkte scoring via Q-global


Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CAT-NL Complete Set inclusief supplement handmatige scoring
Art.nr. 3834.30 A
€ 1.381,26
CAT-NL Basisset
Art.nr. 3834.00 A
€ 1.119,23
CAT-NL Handleiding
Art.nr. 3834.01 A
€ 230,43
CAT-NL Scoreformulier (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.02 A
€ 46,07
CAT-NL Responsformulier (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.03 A
€ 32,92
CAT-NL Vaardigheidsvragenlijst (pak à 25 stuks)
Art.nr. 3834.07 A
€ 19,75
CAT-NL Supplement Handmatige Scoring (incl. normen)
Art.nr. 3834.11 A
€ 262,03
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
CAT-NL Q-global 1 jaar onbeperkte scoring
Art.nr. 7600.21 -0-
€ 58,41
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Geheugen en Logopedie: dementie - 28 november 2023 , Cursus-en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:314184_1582814 / E3560.02-0-
€ 325,00
Geheugen en Logopedie: dementie - 12 juni 2024, Cursus-en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Art.nr. course:314184_1926301 / E3560.02-0-
€ 325,00