NVAT-beoordeling van de CAT-NL

BESTELLEN

De Nederlandse editie van de Comprehensive Aphasia Test (CAT-NL) is een nieuw, uitgebreid onderzoeksinstrument op het gebied van afasie. De CAT-NL bestaat uit een cognitief deel, een talig deel en een vaardigheidsvragenlijst. Het opnemen van een cognitief deel is onderscheidend van ander onderzoeksmateriaal op het gebied van afasie en is van toegevoegde waarde. De cognitieve vaardigheden die worden getest, kunnen van invloed zijn op de talige testresultaten en op de logopedische behandeling.

Het talig deel bestaat uit mondelinge en leesinhoudelijke taalbegripstaken en mondelinge en schriftelijke taalproductietaken. Onderscheidend met bestaand onderzoeksmateriaal is het opnemen van het onderdeel schriftelijk benoemen van een situatieplaat. Dit geeft informatie over de schriftelijke uitingsmogelijkheden van de afasiepatiënt en kan zeer bruikbaar zijn in de logopedische behandeling, of bij het gebruik van ondersteunende communicatie. Per testonderdeel in het talig gedeelte geeft de CAT-NL suggesties voor vervolgonderzoek. Het opnemen van een vaardigheidsvragenlijst geeft een duidelijk beeld van hoe de afasiepatiënt zijn communicatieve beperkingen in het dagelijks leven ervaart. Dit kan concretere, functionelere handvatten geven in de logopedische behandeling.

“De NVAT kan de CAT-NL aanbevelen bij iedere logopedist die regelmatig afasiepatiënten onderzoekt en behandelt.”
Henriette van der Wielen, Voorzitter Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten

De NVAT vindt de CAT-NL een welkome aanvulling op het bestaande onderzoeksmateriaal voor afasie. Het is een onderzoeksinstrument dat in een relatief kort tijdsbestek een uitgebreid beeld geeft van de talige mogelijkheden en beperkingen van een patiënt met afasie. Daarnaast is de opzet van de CAT-NL goed onderbouwd, er wordt in de handleiding een verantwoording per testonderdeel gegeven. Hierdoor voldoet de CAT-NL aan de huidige stand van zaken op het gebied van afasieonderzoek. De NVAT kan de CAT-NL aanbevelen bij iedere logopedist die regelmatig afasiepatiënten onderzoekt en behandelt.

Geschreven door Nelleke Loseman (secretaris Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten) en Henriette van der Wielen (voorzitter Nederlandse Vereniging Afasie Therapeuten)

De CAT-NL kan ingezet worden voor:

  • Diagnose van afasie.
  • Het meten van de ernst van afasie.
  • Stoornisgerichte planning van de behandeling.
  • Motivatie voor en leidraad voor verder testonderzoek.
  • Het voorspellen en volgen van veranderingen in de ernst van de afasie in de tijd.
  • Het betrekken van de afaticus bij het stellen van een therapiedoel.
  • In kaart brengen van handicap beleving

 

BESTELLEN

 


Meer achtergrondinformatie over de CAT-NL

In dit whitepaper over de CAT-NL kunt u algemene informatie vinden over het instrument. Er wordt informatie gegeven over het doel van de test, bij wie de test ingezet kan worden en welke professionals de test kunnen afnemen. Daarnaast is er een beschrijving van de onderdelen van de CAT-NL en de bijbehorende subtests.

 

DOWNLOADEN

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.