BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerkingDe BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 
De BYI-2-NL kost slechts €1,25 per afname voor dit bedrag bepaalt u zelf of u op 1 of meerdere gebieden screent.
Bekijk de webinar over de BYI-2-NL hier.

Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking
Auteurs: Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer
Nederlandstalige bewerking: Pearson Benelux BV

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerkingDe BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 
De BYI-2-NL kost slechts €1,25 per afname voor dit bedrag bepaalt u zelf of u op 1 of meerdere gebieden screent.
Bekijk de webinar over de BYI-2-NL hier.

Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking
Auteurs: Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer
Nederlandstalige bewerking: Pearson Benelux BV

Dit product bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt. (Score)formulieren mogen niet worden gekopieerd of hergebruikt. Inbreuk op het auteursrecht van Pearson is strafbaar, hierop staat een boete.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 304,48
BYI-2-NL Complete Set incl. 5 jaar digitaal afname en scoring
Let op! Laat uw gegevens voor het Q-global account achter na de "Kassa"
Art.nr. 3872.00
€ 81,56
BYI-2-NL Handleiding
BYI-II-NL Handleiding
Art.nr. 3872.01
€ 32,62
BYI-2-NL Combinatieboekjes 25 stuks
BYI-2-NL Combinatieboekje
Art.nr. 3872.02
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 51,50
BYI-II-NL Q-Global afname en scoringspakket 1 jaar
Digitale afname en scoring. Prijs per gebruiker.
Art.nr. 7600.12
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Onderwerp
Jeugd
Uitvoer type
Kit
Doelgroep
Children
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie, Onderwijs
Productline
Clinical
Kwalificatieniveau
0
Toepassingsgebied
Persoonlijkheid en Psychopathologie
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

Doel 

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.


Beschrijving
De BYI-2-NL bestaat uit vijf gemakkelijk af te nemen, korte vragenlijsten (5 a 10 minuten per vragenlijst), geschreven op het niveau van een beginnend taalgebruiker. Elke vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag, kenmerkend voor emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten. De jongere geeft aan hoe vaak een uitspraak op hem of haar van toepassing is (nooit, soms, vaak of altijd), met inbegrip van vandaag.

De BYI-2-NL bestaat uit de volgende vijf vragenlijsten:

• Beck Depression Inventory for Youth (BDI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van depressie in kaart te brengen. In deze vragenlijst zijn items opgenomen die de negatieve gedachten van de jongere over hem- of haarzelf, zijn of haar leven en de toekomst, trieste gevoelens en fysiologische indicaties van depressie weerspiegelen.
• Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van angst in kaart te brengen. De items in deze vragenlijst gaan over de angsten van kinderen (bv. over school, pijn gedaan/gekwetst worden, hun gezondheid), over hun zorgen en over fysiologische symptomen die geassocieerd worden met angst. De BAI-Y kan helpen bij het differentiëren tussen jongeren bij wie de fysieke klachten een somatische oorzaak hebben en degene bij wie de symptomen geassocieerd zijn met angst.
• Beck Anger Inventory for Youth (BANI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van boosheid in kaart te brengen. De items in deze vragenlijst hebben betrekking op gevoelens en cognities die worden geassocieerd met boosheid; percepties van een slechte behandeling, negatieve gedachten over anderen en gevoelens van boosheid.
• Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van verstorend gedrag in kaart te brengen. De BDBI-Y is ontworpen om jongeren te identificeren wiens symptomen worden geassocieerd met de criteria voor de oppositioneel-opstandige stoornis en de antisociale gedragsstoornis.
• Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van zelfbeeld in kaart te brengen. Met de items in deze vragenlijst worden zelfpercepties, zoals competentie, mentale (veer)kracht en positieve zelfwaarde onderzocht.

Normering
Voor de standaardisatie van de BYI-2-NL zijn data verzameld voor het normeringsonderzoek, test-hertest betrouwbaarheidsonderzoek, neventestonderzoek (voor het onderzoeken van samenhangen met andere verwante meetinstrumenten) en klinisch onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven in de handleiding.

De normen zijn gebaseerd op 783 jongeren.

De steekproef is een representatieve weergave van de Nederlandse samenleving gebaseerd op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. Er zijn aparte normen voor jongens en meisjes.

Afname en scoring
De BYI-2-NL is digitaal af te nemen via het online testplatform van Pearson (Q-global). Voor Q-global is online een handleiding beschikbaar, waarin alle stappen voor de digitale afname beschreven staan. Het is zowel mogelijk om de test geheel digitaal af te nemen, als om alleen de scoring en rapportage digitaal te doen.

De test is tevens af te nemen met het papieren Combinatieboekje waarin alle vijf vragenlijsten opgenomen zijn. De vragenlijsten zijn handmatig te scoren met de normtabellen in de handleiding. De afnameduur bedraagt vijf tot tien minuten per vragenlijst. Bij afname van de totale BYI-2-NL met vijf vragenlijsten komt dit neer op 25 tot maximaal 50 minuten.

Jaar van uitgave: december 2017

Digitale afnames:

Benodigdheden: BYI-2-NL Handleiding

Afname en scoring via Q-global via één van de volgende opties:

• 1 jaar onbeperkte afname en scoring 
• 5 jaar onbeperkte afname en scoring  

Kijk hier voor de actuele prijzen. 

De complete set bestaat uit:
BYI-2-NL Handleiding
BYI-2-NL Combinatieboekjes 25 stuks  
BYI-2-NL 5 jaar onbeperkte afname en scoring via Q-global

Scoren via ons platform Q-Global

Q-global is een online scoringsplatform waarmee u na een testafname een rapportage kunt genereren. U voert de ruwe scores die u verkregen heeft in, deze worden vervolgens omgezet naar geschaalde scores in een overzichtelijke rapportage. Waar u voorheen zelf alles uit moest rekenen en scores in handleidingen na moest zoeken, gebeurt dit nu automatisch.

Binnen Q-global kunt u kiezen om per jaar of per 5 jaar een product onbeperkt te scoren (de zogenaamde prepaid scoringspakketten).

De prepaid scoringspakketten zijn te koop via onze webshop. 

Klik hier voor meer informatie 

Productvragen

Nog geen vragen. Stel als eerste een vraag!