Help je ons verder bij de ontwikkeling van de Bayley-4-NL?

BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly, Robert A. Steer
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i 0
Leeftijd Basisschool, Jongeren/Adolescenten
Age Span 7 t/m 18 jaar
Jaar van uitgave 2017
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Onderwijs
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie

Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking

Doel 

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 

Doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Beschrijving
De BYI-2-NL bestaat uit vijf gemakkelijk af te nemen, korte vragenlijsten (5 a 10 minuten per vragenlijst), geschreven op het niveau van een beginnend taalgebruiker. Elke vragenlijst bestaat uit 20 uitspraken over gedachten, gevoelens of gedrag, kenmerkend voor emotionele en sociale problematiek van kinderen en adolescenten. De jongere geeft aan hoe vaak een uitspraak op hem of haar van toepassing is (nooit, soms, vaak of altijd), met inbegrip van vandaag.

De BYI-2-NL bestaat uit de volgende vijf vragenlijsten:

  • Beck Depression Inventory for Youth (BDI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van depressie in kaart te brengen. In deze vragenlijst zijn items opgenomen die de negatieve gedachten van de jongere over hem- of haarzelf, zijn of haar leven en de toekomst, trieste gevoelens en fysiologische indicaties van depressie weerspiegelen.
  • Beck Anxiety Inventory for Youth (BAI-Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van angst in kaart te brengen. De items in deze vragenlijst gaan over de angsten van kinderen (bv. over school, pijn gedaan/gekwetst worden, hun gezondheid), over hun zorgen en over fysiologische symptomen die geassocieerd worden met angst. De BAI-Y kan helpen bij het differentiëren tussen jongeren bij wie de fysieke klachten een somatische oorzaak hebben en degene bij wie de symptomen geassocieerd zijn met angst.
  • Beck Anger Inventory for Youth (BANI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van boosheid in kaart te brengen. De items in deze vragenlijst hebben betrekking op gevoelens en cognities die worden geassocieerd met boosheid; percepties van een slechte behandeling, negatieve gedachten over anderen en gevoelens van boosheid.
  • Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth (BDBI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van verstorend gedrag in kaart te brengen. De BDBI-Y is ontworpen om jongeren te identificeren wiens symptomen worden geassocieerd met de criteria voor de oppositioneel-opstandige stoornis en de antisociale gedragsstoornis.
  • Beck Self-Concept Inventory for Youth (BSCI—Y). Deze vragenlijst kan worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op het gebied van zelfbeeld in kaart te brengen. Met de items in deze vragenlijst worden zelfpercepties, zoals competentie, mentale (veer)kracht en positieve zelfwaarde onderzocht.

Normering
Voor de standaardisatie van de BYI-2-NL zijn data verzameld voor het normeringsonderzoek, test-hertest betrouwbaarheidsonderzoek, neventestonderzoek (voor het onderzoeken van samenhangen met andere verwante meetinstrumenten) en klinisch onderzoek. De resultaten van deze onderzoeken zijn beschreven in de handleiding.

De normen zijn gebaseerd op 783 jongeren.

De steekproef is een representatieve weergave van de Nederlandse samenleving gebaseerd op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en regio. Er zijn aparte normen voor jongens en meisjes.

Afname en scoring
Papier De BYI-2-NL is af te nemen met het Combinatieboekje waarin alle vijf vragenlijsten opgenomen zijn. De vragenlijsten zijn handmatig te scoren met de normtabellen in de handleiding. 

Digitaal De BYI-2-NL is volledig digitaal af te nemen met behulp van ons platform Q-global. Q-global scoort automatisch en met 1 druk op de knop wordt een rapport met resultaten gegenereerd. 

De afnameduur bedraagt vijf tot tien minuten per vragenlijst. Bij afname van de totale BYI-2-NL met vijf vragenlijsten komt dit neer op 25 tot maximaal 50 minuten.

Voorbeeldrapport
Bekijk hier het voorbeeldrapport.

Benodigdheden
Papieren afname en scoring:
- BYI-2-NL Handleiding
- BYI-2-NL Combinatieboekjes 25 stuks

Digitale afname:
- BYI-2-NL Handleiding
- Q-global - 25 prepaid afnames BYI-2-NL


Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
BYI-2-NL Handleiding
Art.nr. 3872.01 -0-
€ 92,49
BYI-2-NL Combinatieboekjes 25 stuks
Art.nr. 3872.02 -0-
€ 36,99
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Q-global - 25 prepaid afnames BYI-2-NL (1 vragenlijst = 1 credit, u ontvangt daarom 125 credits in uw account voor 25 afnames)
Art.nr. 7620.08 -0-
€ 56,96