Beoordeel coping gedrag vanaf nu met de herziene UCL-R

BDI-2-NL-R | Beck Depression Inventory Second edition Nederlandse versie – Herziene editie

De Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) is een uit 21 items bestaande zelf-rapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder.
Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown Nederlandse vertaling en bewerking: A. J. Willem van der Does
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Age Span Vanaf 13 jaar
Jaar van uitgave 2016
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Persoonlijkheid en Psychopathologie

Doel
Meten van de algehele ernst van een depressie.

Doelgroep
Adolescenten en volwassenen vanaf 13 jaar.

Beschrijving
De Beck Depression Inventory is een van de oudste en nog steeds een van de meest gebruikte instrumenten om de ernst van depressieve symptomen te meten. De handleiding van de Nederlandse bewerking van de tweede editie van het instrument (BDI-II-NL) werd voor het eerst gepubliceerd in 2002. Sindsdien zijn zeer veel nieuwe gegevens over het instrument beschikbaar gekomen, waardoor een herziening van de handleiding wenselijk werd.

In deze nieuwe editie zijn vooral hoofdstukken 3 en 4 aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de historie van de BDI en is grotendeels gehandhaafd omdat dit de interpretatie van oude onderzoeken vergemakkelijkt. Hoofdstuk 2 beschrijft de afname en scoring en is grotendeels intact gebleven, aangevuld met informatie over digitale afname en scoring. Hoofdstukken 3 en 4 zijn sterk ingekort omdat deze deels gebaseerd waren op inmiddels enigszins gedateerd onderzoek, en er veel recentere gegevens voorhanden zijn. Hoofdstuk 5 is geheel nieuw, en bestaat uit een beknopte samenvatting van recent (voornamelijk psychometrisch) onderzoek met de BDI-II in verscheidene landen. Verder bevat hoofdstuk 5 gegevens die sinds de vorige editie verzameld zijn door uitgeverij Pearson en door de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Voor het ter beschikking stellen van deze laatste gegevens is dank verschuldigd aan Dr Ingrid Carlier, Dr Erik Giltay en Prof. dr Bert van Hemert.

De Beck Depression Inventory – Second Edition (BDI-II) is een uit 21 items bestaande zelf-rapportage vragenlijst voor het meten van de ernst van een depressie bij volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder. Het instrument is ontwikkeld voor het meten van symptomen overeenkomstig de diagnostische criteria van depressieve stoornissen volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM-IV; 1994) van de American Psychiatric Association. De BDI-II is ook compatibel met de DSM-5 (2013) en met de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10; 1999) van de World Health Organization. De BDI-II is geen diagnostisch instrument, maar een instrument om de ernst van depressieve symptomen vast te stellen.

De vragenlijst bestaat uit 21 rijtjes uitspraken van klachten waaruit de onderzochte persoon de meest karakteristieke uitspraak moet kiezen die het beste beschrijft hoe men zich ‘de afgelopen twee weken met vandaag erbij’ voelde. De BDI-II-NL meet niet alleen cognitieve en affectieve symptomen, maar ook de somatische en vegetatieve symptomen. De antwoorden op deze symptomen bij elkaar opgeteld levert de totaalscore als maat voor de algehele ernst van depressie. De totaalscore kan een minimale, lichte, matige of ernstige depressie indiceren.

Factoranalyse wijst uit dat vooral het gebruik van de totaalscore als index van ernst van depressie wordt ondersteund. Verder is er beperkte ondersteuning voor de in de Amerikaanse en in de vorige versie van de Nederlandse handleiding gepubliceerde modellen met twee en drie subschalen.

Normering
Voor deze herziene versie zijn gegevens uit recent Nederlands onderzoek geanalyseerd. De onderzoeksgroep bestond uit een representatieve steekproef (N=650) uit de Nederlandse en Vlaamse bevolking en een groep Nederlandse patiënten met een stemmingsstoornis (N=3.195).

De in de vorige Nederlandse en in de Amerikaanse handleiding gehanteerde afkappunten leveren een hoge sensitiviteit en specificiteit op, met waarden variërend tussen respectievelijk 0.93 tot 0.81 en 0.80 tot 0.97. Ook in andere culturen worden vrijwel identieke afkapwaarden gevonden.

Daarnaast zijn T-scores en percentielen berekend. Deze kunnen worden verkregen via online afname of scoring van de BDI-II-NL-R. Er zijn drie vergelijkingsnormgroepen: steekproef algemene bevolking, patiënten met een depressie en poliklinische patiënten.

Afname en scoring
Digitaal De BDI-2-NL-R is volledig digitaal af te nemen met behulp van ons platform Q-global. Via Q-global zet u de vragenlijst klaar zodat de client deze op uw locatie of thuis kan invullen. De afnameduur is 5-10 minuten. Q-global scoort automatisch en met 1 druk op de knop wordt een rapport met resultaten gegenereerd. 

Voorbeeldrapport
Bekijk hier het voorbeeldrapport.

Benodigdheden
Digitale afname:
- Q-global - 25 pre-paid afnames BDI-2-NL-R
- BDI-II-NL-R Handleiding

Verschillende normgroepen
De onderzoeker kan kiezen met welke normgroep hij of zij de totaalscore van de patiënt wil vergelijken: de algemene bevolking (niet-klinische steekproef), een poliklinische steekproef, of een steekproef van mensen met depressie (patiëntengroep). Ook kan de onderzoeker kiezen om de antwoorden op de uitspraken wel of niet in het rapport te laten afdrukken. De keuze kan later nog worden aangepast en het rapport kan nogmaals worden uitgedraaid.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

Voorbeeldrapport

Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
BDI-II-NL-R Handleiding
Art.nr. 3860.01 B
€ 76,70
BDI-II-NL-R Scoreformulier (pak a 100 ex.)
Art.nr. 3860.02 B
€ 108,66
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
Q-global - 25 pre-paid afnames BDI-2-NL-R
Art.nr. 7620.04 -0-
€ 61,52