Bayley-III-NL - Nu met Vlaamse normen

"Hét instrument om de vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart te brengen"

bayleyp3

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development -Third Edition,- opvolger van de BSID-II-NL, is hét instrument om de vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart te brengen bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen. Met de Bayley-III-NL kunt u jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand identificeren. Verder geeft deze versie u ook informatie over hoe een interventie voor dat kind kan worden opgezet en geëvalueerd. Een reden voor het afnemen van het onderzoek zou bijvoorbeeld kunnen zijn een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand door geboortecomplicaties, door een syndromale afwijking of door een premature/dysmature geboorte.

 

Klik hier om de Bayley-III-NL te kopen

Verschillen met de BSID-II-NL

  • Aparte Nederlandse en Vlaamse normen in het online scoringsprogramma of handmatige scoringssupplement
  • De Bayley-III-NL bestaat uit de schalen Cognitie, Taal, Motoriek, Sociaal emotioneel- en Adaptief gedrag
  • De Taalschaal bestaande uit een Taalbegrip en Taalproductie gedeelte
  • De Motoriekschaal bestaat uit de onderdelen Fijne Motoriek en Grove Motoriek
  • Uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument in zowel Nederland als Vlaanderen
  • Vereenvoudigde afnameprocedure, oa. duidelijke instap-, drempel- en afbreekregels
  • Twee nieuwe oudervragenlijsten voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en Adaptief Gedrag
  • Bayley-III-NL-SNA (Special Needs Addition): aangepaste versie speciaal voor kinderen met een communicatieve, visuele of fijnmotorische beperking

 

Structuur en inhoud van de Bayley-III-NL

De Bayley-III-NL bestaat evenals de Nederlandse editie uit een cognitief, taal en motorisch gedeelte. Daarnaast zijn er oudervragenlijsten om de Sociaal-Emotionele ontwikkeling en Adaptief Gedrag in kaart te brengen. De BSID-II-NL bestond alleen uit een Mentale en een Motorische schaal. In de Mentale schaal zaten cognitieve, taal en fijnmotorische items en de Motorische schaal bestond alleen uit grofmotorische items. In de Bayley-III-NL is de Mentale schaal opgesplitst en de cognitieve items vormen nu de subtest Cognitie en de Cognitieschaal, de taalbegrip en taalproductie items vormen de subtests Taalbegrip en Taalproductie en samen vormen zij de Taalschaal en de fijnmotorische items vallen onder de subtest Fijne Motoriek en deze maakt samen met de subtest Grove Motoriek deel uit van de Motoriekschaal. De Motoriekschaal bevat nu dus zowel een fijnmotorisch als een grofmotorisch onderdeel en er is Taalschaal waarin taalbegrip en taalproductie zelfs los van elkaar bekeken kunnen worden. Door deze nieuwe structuur is het mogelijk om veel zuiverder en specifieker naar de ontwikkeling van het jonge kind te kijken. Structuur van de Bayley-III-NL:

Vlaamse normen

De Vlaamse normering van de Bayley-III-NL is uitgevoerd bij 1028 kinderen. Omdat er sprake was van significante verschillen in de ruwe scores tussen Nederlandse en Vlaamse kinderen zijn er aparte normen voor Nederlandse en aparte normen voor Vlaamse kinderen geconstrueerd. 

 

Scoring

Scoring vindt plaats via het digitale testplatform van Pearson, Q-Global. Op dit platform zijn dagnormen beschikbaar voor de precieze leeftijd van het kind, dit zijn de meest nauwkeurige normen. Scoring is hiermee gemakkelijk (snel en nauwkeurig) en de resultaten zijn direct in een overzichtelijke rapportage beschikbaar. U kunt er ook voor kiezen om de Bayley-III-NL handmatig te scoren of scores exploratief te onderzoeken op basis van de papieren normen. Hiervoor is het scoringssupplement beschikbaar. Dit supplement bevat in plaats van dagnormen, normgroepen (van 2-wekelijkse groepen tot 3-maandelijkse groepen), waardoor de normen minder nauwkeurig zijn. Vanwege de dagnormen, snelheid, nauwkeurigheid en de overzichtelijke rapportage raden wij digitale scoring via Q-Global aan.

Productpresentatie op Locatie

Wilt u als organisatie alvast meer informatie over de Bayley-III-NL ontvangen? Wij kunnen een gratis vrijblijvende productpresentatie verzorgen van de Bayley-III-NL bij u op locatie.

Klik hier om u aan te melden

 

Koop nu

De Bayley-III-NL is nu verkrijgbaar.

Klik hier om de Bayley-III-NL te kopen

Altijd als eerste op de hoogte?

Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwe whitepapers, webinars, tests, trainingen en aanbiedingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.