De voorverkoop is gestart: Reserveer de nieuwe PPVT-5-NL & EVT-3-NL en maak kennis met alle introductievoordelen

Bayley-III-NL Motoriekschalen Verdiepingstraining

Tijdens deze Verdiepingstraining draait het vooral om casuïstiek. Na een korte herhaling van de belangrijkste testprocedures worden de valkuilen in de testprocedures besproken, bijvoorbeeld bepaling van het startpunt en de afname van de test bij een kind met een functionele beperking. Er wordt ook ingegaan op de interpretatie van de testresultaten en de verwerking hiervan in verslaglegging. Tot slot wordt de gelegenheid geboden om casussen uit eigen praktijk te toetsen, eigen ervaringen te delen en te oefenen met moeilijke casuïstiek.

Om het maximale uit de training te halen vragen wij de deelnemers om zoveel mogelijk vragen in te dienen en een casus. Het aanleveren van een casus is een voorwaarde om mee te kunnen doen met deze trainingsdag.

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

X

Specificaties

Leeftijd Voorschools
Type training Op locatie
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Motoriek, Motorische ontwikkeling, Neuropsychologie, Ontwikkeling

Tijdens deze Verdiepingstraining draait het vooral om casuïstiek. Na een korte herhaling van de belangrijkste testprocedures worden de valkuilen in de testprocedures besproken, bijvoorbeeld bepaling van het startpunt en de afname van de test bij een kind met een functionele beperking. Er wordt ook ingegaan op de interpretatie van de testresultaten en de verwerking hiervan in verslaglegging. Tot slot wordt de gelegenheid geboden om casussen uit eigen praktijk te toetsen, eigen ervaringen te delen en te oefenen met moeilijke casuïstiek.

Om het maximale uit de training te halen vragen wij de deelnemers om zoveel mogelijk vragen in te dienen en een casus. Het aanleveren van een casus is een voorwaarde om mee te kunnen doen met deze trainingsdag.

Inhoud training
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

-Eventuele valkuilen in de afnameprocedure;
-Toepassing bij specifieke doelgroepen;
-Verwerking resultaten in de rapportage;
-Samenhang met andere testinstrumenten;
-Gebruik van de Special Needs Addition (SNA): doelgroepen/gebruiksdoel en interpretatie;
-Casuïstiek en interpretatie.

Leerdoelen
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om de Bayley-III-NL-M op de juiste manier te scoren bij kinderen met een beperking. Daarnaast kan de deelnemer middels klinisch redeneren de testresultaten interpreteren en verwerken in een onderzoeksverslag.

Tijdsduur 
10.00 uur tot 17.00 uur  

Trainers
Sonja Buitenhuis en Selma Ruiter

Doelgroep
De training is bedoeld voor ervaren gebruikers van de Bayley-III-NL Motoriekschalen.

Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd. 

Inbegrepen in de training
-Digitaal trainingsmateriaal;
-Koffie/thee en lunch.

Tip
Heeft u nog geen of onvoldoende ervaring met dit instrument? Dan is de Bayley-III-NL Motoriekschalen training beter geschikt. 

Trainers

Selma Ruiter
Selma Ruiter
Selma heeft haar opleiding Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 afgerond. In 2007 promoveerde zij op de ontwikkeling van de Nederlandse versie van de Bayley Ontwikkelingsschalen en de aanpassing van dit instrument voor kinderen met een beperking. Hierna heeft zij dit onderzoek een vervolg gegeven, maar is zij zich ook gaan specialiseren in de ontwikkeling en toepassing van intelligentiediagnostiek bij kinderen en jongeren. In 2012 is Selma samen met Francien de Kinderacademie Groningen gestart. Als expert op het gebied van de ontwikkeling en het toepassen van intelligentietests, houdt zij zich zowel met onderzoek, met onderwijs als met de praktijk bezig. In het onderzoek werkt zij in opdracht van en in samenwerking met testuitgevers en onderzoekscentra aan het ontwikkelen van goede instrumenten ten behoeve van intelligentie- en algemeen ontwikkelingsonderzoek. Selma is bijvoorbeeld auteur en/of bewerker van de SON-R 2-8, de WISC-V-NL en de IDS-2-NL. Als docent geeft zij onderwijs in verschillende post-masteropleidingen over psychodiagnostiek in het algemeen en ontwikkelings- en intelligentieonderzoek in het bijzonder. Verder geeft zij trainingen in opdracht van opleidingsinstituten en testuitgevers in de toepassing en interpretatie van de belangrijkste ontwikkelings- en intelligentietests in Nederland. Ten slotte is Selma samen met Francien verantwoordelijk voor de afname en interpretatie van psychodiagnostisch onderzoek in de praktijk van de Kinderacademie Groningen.
17 Trainingen
Producten kunnen aan je winkelmand worden toegevoegd.