Bestellingen vóór 16 december 2022 worden nog tegen de huidige prijzen gefactureerd en vóór 31 december 2022 uitgeleverd. Meer informatie? Klik hier.

BADS-NL | Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome

De BADS-NL meet problemen in het dagelijks functioneren voortkomend uit plannings- en organisatiestoornissen.

B.A. Wilson, N. Alderman, P.W. Burgess, H. Emslie & J.J. Evans Nederlandse vertaling: L. Krabbendam & A.C. Kalff
X

Specificaties

Kwalificatieniveau i B
Leeftijd Jongeren/Adolescenten, Volwassenen, Ouderen
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Toepassingsgebied Neuropsychologie

Bekijk de themapagina voor meer verdiepende content, zoals gratis whitepapers en webinars, of informatie over trainingen gerelateerd aan werken met deze test!

Doel
Meten van problemen in het dagelijks functioneren voortkomend uit plannings- en organisatiestoornissen.

Doelgroep
Personen vanaf 15 jaar.

Beschrijving
De BADS bestaat uit zes subtests: Regel-Wissel, Actie-Plan, Sleutel-Zoek, Temporele schatting, Dierentuin-Plattegrond en Vereenvoudigde Zes-Elementen. Daarnaast bevat de test een DEX-vragenlijst met 20 items. De items hebben betrekking op vier gebieden die bij patiënten met een planning- en evaluatiestoornis vaak problemen opleveren: Emotionele- of persoonlijkheidsveranderingen, Motivationele veranderingen, Gedragsveranderingen en Cognitieve veranderingen, Verschillen in prestatie op BADS-NL-subtests tussen de vier leeftijdsgroepen.

Normering
In 2000 zijn Nederlandse normen verschenen voor de BADS-NL. Deze omvatten:
Demografische gegevens en gemiddelde IQ scores van Nederlandse controlepersonen, Aangepaste criteria voor de Nederlandse versie van de Temporele-schattingstest, Omzetting van de BADS-profielscore behaald door Nederlandse gezonde controlepersonen in standaardscores en classificatie van testprestatie voor de 4 leeftijdsgroepen, Cumulatieve percentages van de BADS-NL-profielscores per leeftijdsgroep, Gemiddelde en standaarddeviatie van de zelfbeoordelingen bij de DEX-vragenlijst.

Afname
De test wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papiermethode. De afnameduur is variabel.

Scoring
Bij iedere subtest wordt de ruwe score omgezet in een profielscore. De som van deze profielscores levert de BADS totale profielscore op. De DEX-vragenlijst wordt afzonderlijk gescoord.

Jaar van uitgifte
1997

De complete set bestaat uit:
BADS-NL Handleiding
BADS-NL Scoreformulieren (pak a 25 st.)
BADS-NL DEXvragenlijsten (pak a 50 st.)
BADS-NL Supplemental
BADS-NL Set materialen UK versie

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
BADS-NL Complete set
Art.nr. 3443.00
€ 1.264,86
BADS-NL Handleiding
Art.nr. 3443.01
€ 284,08
BADS-NL Scoreformulieren (pak a 25 st.)
Art.nr. 3443.02
€ 136,13
BADS-NL DEXvragenlijsten (pak a 50 st.)
Art.nr. 3443.03
€ 88,77