BADS-C l Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children

Auteurs: H. Emslie, F. C. Wilson, V. Burden, I. Nimmo-Smith & B.A. Wilson
Nederlandse vertaling: A.C. Tjeenk-Kalff & L. Krabbendam

Ecologisch valide testbatterij voor executief functioneren bij kinderen van 8 tot 16 jaar.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.

BADS-C l Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children

Auteurs: H. Emslie, F. C. Wilson, V. Burden, I. Nimmo-Smith & B.A. Wilson
Nederlandse vertaling: A.C. Tjeenk-Kalff & L. Krabbendam

Ecologisch valide testbatterij voor executief functioneren bij kinderen van 8 tot 16 jaar.

Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en onrechtmatig gebruik staat een boete.
Gegroepeerde productitems
Productnaam Excl. BTW
€ 985,97
BADS-C-NL Complete Set
Auteurs: H. Emslie, F. C. Wilson, V. Burden, I. Nimmo-Smith & B.A. Wilson
Nederlandse vertaling: A.C. Tjeenk-Kalff & L. Krabbendam Ecologisch valide testbatterij voor executief functioneren bij kinderen van 8 tot 16 jaar.
Art.nr. 4159.00
€ 169,10
BADS-C-NL Handleiding
Art.nr. 4159.02
€ 81,69
BADS-C-NL Scoreformulieren (per 25 stuks)
Art.nr. 4159.03
€ 56,56
BADS-C-NL Vragenlijst DEX-K (per 25 stuks)
Art.nr. 4159.04
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Uitvoer type
Kit
Productline
Cognition/Neurobehavioral
Hoofdcategorie
Klinische Psychologie
Doelgroep
Children
Toepassingsgebied
Neuropsychologie
Kwalificatieniveau
B
Leeftijd
4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)

• Testbatterij voor executief functioneren
• Voor kinderen van 8 tot 16 jaar
• Taken uit het dagelijkse leven (ecologisch valide)

Doel
Meten van problemen in het dagelijks functioneren voortkomend uit plannings- en organisatiestoornissen bij kinderen.

Doelgroep
Kinderen van 8 tot 16 jaar.

Beschrijving
De BADS-C bestaat uit vijf subtests: de Speelkaartentest, Watertest, Sleutel-zoektest, Dierentuin-plattegrondtest en de Zes-delentest. De test bevat ook een DEX-vragenlijst met 20 items die door een volwassene die het kind goed kent, wordt ingevuld. De items hebben betrekking op vier gebieden die bij patiënten met een planning- en evaluatiestoornis vaak problemen opleveren: Emotionele- of persoonlijkheidsveranderingen, Motivationele veranderingen, Gedragsveranderingen en Cognitieve veranderingen.

De test is bedoeld voor (neuro)psychologen, revalidatiepsychologen, orthopedagogen en artsen.

Normering
De BADS-C bevat Engelse normen. De Engelse controle groep bestaat uit 256 personen uit 8 verschillende leeftijdsgroepen, representatief voor de hele bevolking. De klinische groep bestaat uit 114 kinderen met verschillende stoornissen in hun ontwikkeling, zoals ADHD, PDD en TBI.

Afname
De test wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afnameduur is variabel.

Scoring
Bij iedere subtest wordt de ruwe score omgezet in een profielscore. De som van deze profielscores levert de BADS-C totale profielscore op. De DEX-vragenlijst wordt afzonderlijk gescoord.

Jaar van uitgifte
2006

De complete set bestaat uit:
BADS-C-NL Eurokit
BADS-C-NL Handleiding
BADS-C-NL Scoreformulieren (per 25 st.)
BADS-C-NL Vragenlijst DEX-K (per 25 st.)
BADS-C-NL Instructie- en Scorekaarten
BADS-C-NL 6-delen Kaart/Wat is het? 1 en 2/Hoeveel 1 en 2
BADS-C-NL Speelkaarten

afnameduur opleidingsniveau individueel
variabel alle

Productvragen

Sorteer op "ASC"/
Het is mij onduidelijk hoe ik de vragenlijst, de Dex-K, kan scoren. Per vraag wordt aangegeven wat er wordt gemeten, maar komt er uiteindelijk ook een totale percentielscore uit? Zo ja, waar vind ik de scoring en tabellen hiervan?
72
Bij het scoren van de speelkaartentest van de BADS-C van een 11;8 jarige valt me het volgende op. Uitgaande van een gemiddeld IQ.
Bij een ruwe score van 0 is voor
leeftijdsgroep 11-11;11jr. lft. gerel.score 13, percentiel 79,8 - 87,8.
leeftijdsgroep 10-10;11 jr, lft. gerel.score 11, percentiel 56,6 - 69,2
leeftijdsgroep 9-9;11 jr, lft. gerel.score 12, percentiel 69,2 - 79,8
leeftijdsgroep 8-8;11 jr, ft. gerel.score 13, percentiel 79,8 - 87,7
Ook oudere leeftijdsgroepen 12 en 13 zijn met deze ruwe score leeftijdsgerelateerd aan 12-jarigen.
Kunt u mij uitleggen hoe het komt dat de 10-11 jarigen er zo uit schieten?

70
Welke normtabel hou ik aan bij iemand met een dergelijk intelligentieprofiel : performaal 94, verbaal 86 (totaal 88)? Moet ik het performale functioneren als uitgangspunt nemen?
69
Ik denk dat ik een foutje in de handleiding van de BADS-C ben tegengekomen, op pagina 28 bij de 10-jarigen ontbreekt de score 0 bij de speelkaartentest bij de normgroep met een IQ boven de 111. Welke normscore moet ik dan nemen bij iemand die een score van 0 behaalt met een IQ boven de 111?
308
Is het mogelijk om de 6 delen test los te bestellen? we hebben al een complete set, maar de 6 delen test wordt vaak gebruikt en daar wordt dan wel eens op mis gegrepen. Vandaar mijn vraag of het mogelijk is om deze los te bestellen?
370