ADIS-C Complete set

ADIS-C | Anxiety Disorders Interview Schedule DSM-IV

W. K. Silverman & A. M. Albano
Nederlandse bewerking: B.M. Siebelink & Ph. D.A. Treffers

ADIS-C Complete set

ADIS-C | Anxiety Disorders Interview Schedule DSM-IV

W. K. Silverman & A. M. Albano
Nederlandse bewerking: B.M. Siebelink & Ph. D.A. Treffers

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

Gegroepeerde productitems
Productnaam
€ 449,54
ADIS-C Complete set
Art.nr. 3700.00
€ 71,04
ADIS-C Handleiding
Art.nr. 3700.01
€ 111,44
ADIS-C Ouderinterview
Art.nr. 3700.02
€ 111,44
ADIS-C Kindinterview
Art.nr. 3700.03
€ 107,69
ADIS-C Scoreform. Ouderinterview (pak a 25 st.)
Art.nr. 3700.04
€ 107,69
ADIS-C Scoreform. Kindinterview (pak a 25 st.)
Art.nr. 3700.05
€ 16,39
ADIS-C Gevoelsthermometer
Art.nr. 3700.06
Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn
Kwalificatieniveau
B
Doelgroep
Both
Uitvoer type
Kit
Productline
Emotional Health and Well Being

ADIS-C | Anxiety Disorders Interview Schedule DSM-IV

W. K. Silverman & A. M. Albano
Nederlandse bewerking: B.M. Siebelink & Ph. D.A. Treffers

De ADIS-C is een semi-gestructureerd interview waarmee volgens de DSM-IV criteria angststoornissen en andere psychische stoornissen gediagnosticeerd kunnen worden. Daarnaast wordt er uitvoerig aandacht besteed aan schoolweigering, een veel voorkomende complicatie van angststoornissen, en wordt er voorzien in een korte screening op een aantal stoornissen zoals ontwikkelings- en leerstoornissen.


Stoornissen waarvoor een diagnose gesteld kan worden:

• Separatie-angststoornis
• Sociale fobie (Sociale angststoornis)
• Specifieke fobie
• Paniekstoornis
• Agorafobie
• Gegeneraliseerde angststoornis
• Obsessieve-compulsieve stoornis
• Posttraumatische stress-stoornis / Acute stress-stoornis
• Dysthyme stoornis
• Depressieve stoornis
• Externaliserende stoornissen (ADHD-subtypes)
• Gedragsstoornis
• Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
• Selectief mutisme
• Enuresis
• Pavor Nocturnus

In de ADIS-C wordt gewerkt met een markeringssysteem waarbij de symptomen en de criteria van een diagnose worden weergegeven door symbolen die aangekruist kunnen worden als aan de betreffende symptomen en criteria voldaan wordt. Nadat het kind en de ouders geïnterviewd zijn, moet de interviewer aparte diagnoses afleiden uit het Ouder- en Kindinterview. Vervolgens dient de interviewer, gebruik makend van zijn/haar klinisch oordeel, de ernst van iedere stoornis te beoordelen en een zogenaamde EBC (Ernstbeoordeling door de Clinicus) op een schaal van 0 tot en met 8 vast te stellen. Wanneer de diagnoses afgeleid zijn uit beide interviews kan de interviewer een samengestelde diagnose vaststellen.

De complete set van de ADIS-C bestaat uit een handleiding, een Ouderinterview, Kindinterview, 25 scoreformulieren Ouderinterview, 25 scoreformulieren Kindinterview en een Gevoelsthermometer.

Doel
Vaststellen van psychopathologie, met name angststoornissen.

Doelgroep
Kinderen en adolescenten van 7 tot en met 17 jaar.

Normering
Er zijn normen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (N=549).

Productvragen

Sort by "ASC"/