Deze site is onderdeel van Pearson Assessment and Information B.V.
always learning
Bezig met laden...
0

DST-NL | Dyslexie Screening Test

Snel overzicht

Auteurs: A.J. Fawcett, R.I. Nicolson


Nederlandstalige bewerking door: W. Kort, M. Schittekatte, K.P. van den Bos, G. Vermeir, H.C. lutje Spelberg, P. Verhaeghe, S. van der Wild


De DST-NL is een screeningsinstrument dat aangeeft hoe groot het risico op dyslexie bij een leerling is.

Beschikbaarheid: In voorraad

Productnaam Voorraad Prijs excl. BTW excl. BTW
DST-NL Complete Set
Artikelnummer: 4134.00
Normaal
Enkele stuks voorradig. Verwachte levertijd: 5 werkdagen
€ 195,53 excl. BTW
DST-NL Handleiding
Artikelnummer: 4134.01
Laag
Niet voorradig. Verwachte levertijd: meer dan 5 werkdagen
€ 46,22 excl. BTW
DST-NL Antwoordformulieren (25 stuks)
Artikelnummer: 4134.02
Hoog
In voorraad. Verwachte levertijd: 5 werkdagen
€ 74,43 excl. BTW
DST-NL Testkaarten
Artikelnummer: 4134.03
Normaal
Enkele stuks voorradig. Verwachte levertijd: 5 werkdagen
€ 34,56 excl. BTW

Om dit product te kunnen bestellen dient u ingelogd te zijn

 • Details

 • Informatie

 • Vragen?


 • • Snelle screening op dyslexie
  • Geschikt voor gebruik binnen het onderwijs
  • Geen kwalificaties vereist voor afname


  Doel
  Het bepalen van de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is.


  Doelgroep
  Kinderen en jongeren van 6;6 tot 16;6 jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs.


  Beschrijving
  De DST-NL bestaat uit 11 subtests. Drie van deze subtests geven een specifieke indicatie en kunnen worden aangeduid als classificerende diagnostische subtests of ‘attainment-tests'. De andere subtests (omschreven als ‘geassocieerde subtests') zijn opgenomen vanwege een mogelijke samenhang met dyslexie. Hoewel nog niet volkomen duidelijk is in hoeverre minder goede prestaties op deze taken samenhangen met dyslexie, gaven gegevens uit de literatuur en de resultaten uit het vooronderzoek aanleiding om de subtests in de DST-NL op te nemen. De DST-NL bestaat uit de volgende subtests:


  Subtest 1. Plaatjes en Letters Benoemen (geassocieerde subtest)
  Subtest 2. Kralen Rijgen (geassocieerde subtest)
  Subtest 3. Woorden Lezen (classificerende diagnostische subtest)
  Subtest 4. Lichamelijke Stabiliteit (geassocieerde subtest)
  Subtest 5. Klanksplitsing en Letterverwisseling (geassocieerde subtest)
  Subtest 6. Twee Minuten Spelling (classificerende diagnostische subtest)
  Subtest 7. Cijferreeksen Achterwaarts (geassocieerde subtest)
  Subtest 8. Onzinwoorden Lezen (geassocieerde subtest)
  Subtest 9. Eén Minuut Schrijven (classificerende diagnostische subtest)
  Subtest 10. Woordenschat (geassocieerde subtest)
  Subtest 11. Taalkundige Begrippen (geassocieerde subtest)


  Normering
  De DST-NL is genormeerd op basis van een steekproef van 511 kinderen in de leeftijd van 6;6 t/m 16;6 jaar, uit zowel Nederland als België.


  Scoring
  De score wordt uitgedrukt in PLQ (psycholinguïstisch quotiënt).


  Afname
  De DST-NL wordt individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De afname duurt ongeveer 30 minuten.


  COTAN-beoordeling
  Gegeven de beoordelingscriteria van de COTAN is de DST-NL op alle punten voldoende tot goed bevonden: I. Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende, IIa. Kwaliteit van het testmateriaal: voldoende, IIb. Kwaliteit van de handleiding: goed, III. Normen: voldoende, IV. Betrouwbaarheid: voldoende, Va. Begripsvaliditeit: voldoende, Vb. Criteriumvaliditeit: voldoende.


  Jaar van uitgave
  2005


  De complete set bestaat uit:
  DST-NL Handleiding
  DST-NL Antwoordformulieren (25st.)
  DST-NL Testkaarten
  DST-NL Testmateriaal (kralen met touw)
  DST-NL Balanstester
  DST-NL Dyslexietas


 • Product categorie Language and Early Childhood Development
  Uitvoer type Kit
  Doelgroep Children
  Leeftijd 4-12 jaar (Basisschool), 12+ jaar (Jongeren/Adolescenten)
  Onderwerp Nee
  Search weight 5
 • 6 artikel(en)

  per pagina
  • Van A.Rijkenberg op 13-07-12 11:03
   • de dst zet de scores om in normscores. Zijn die te vergelijken met standaardscores en wat is hier het gemiddelde van? Wanneer is de score dus beneden gemiddeld, boven gemiddeld, stoornis....
   • Voor de normering van de subtests werd uitgegaan van normaal verdeelde standaardscores, met een gemiddelde van 10 en een standaarddeviatie van 3. Het Psycholinguistisch Quotient (PLQ) heeft een gemiddelde van 100 en de standaardafwijking van 15 (net als IQ-scores). Er wordt in de DST gesproken van een verhoogd risico op dyslexie wanneer het PLQ kleiner dan of gelijk aan 84 is.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee
  • Van B.T. Boomer op 27-11-12 09:29
   • bevat subtest 5 ,klanksplitsing en letterverwisseling, ook een tempo-normering ?
   • Deze subtest bevat geen tempo-normering. De ruwe score is aantal goed beantwoorde opgaven. Hierbij kan een normscore opgezocht worden. Er wordt geen tijd bijgehouden.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee
  • Van J. van Druenen op 02-04-13 13:42
   • Wat is de meetpretentie van de subtest Letters Benoemen? Zegt de normscore iets over accuratesse, snelheid, of beide? Zijn de vijf 'straf'seconden (bij een foutief benoemde letter) ergens op gebaseerd?

    Een voorbeeld:
    A. (9 jaar) heeft een tijd neergezet van 50 seconden. Hij maakt 4 fouten. Wanneer de fouten buiten beschouwing worden gelaten heeft A. een standaardscore van 7. Wanneer de fouten wel worden meegenomen heeft A. een ruwe score van 70, wat een standaardscore van 5 inhoudt. De (benoem)snelheid is echter nog steeds hetzelfde, maar door de accuratesse mee te nemen komt er toch een zwakke(re) score uit.

    Mijn vraag dus hoe deze standaardscore te interpreteren.
   • De normscore van de subtest Letters Benoemen zegt zowel iets over de snelheid als de nauwkeurigheid waarmee een kind de letters kan opnoemen. De fouten worden genoteerd (incl wat voor soort fout het is bv. f-v verwisselen) en dit kan meegenomen worden in de interpretatie. Het is dus in de interpretatie belangrijk om mee te nemen of een kind een hoge score haalt doordat hij/zij veel fouten heeft gemaakt of dat dit juist door de snelheid kwam. Dit kan ook belangrijke informatie geven voor een eventuele behandeling.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee
  • Van - op 04-09-13 19:12
   • 'Mag' een basispsycholoog -die in bezit is van BAPD en die gesuperviseerd wordt door een GZ-psycholoog kind en jeugd NIP- de DST afnemen en interpreteren? D.w.z. kan er op basis hiervan (en natuurlijk als na een (half) jaar blijkt dat het aanbieden van extra leerstof en / of aanvullende begeleiding niet leidt tot verbetering) een geldige dyslexie verklaring worden afgegeven?
   • De DST heeft ons kwalificatieniveau 0. Dit betekend dat deze door iedereen bij ons besteld kan worden. Afname en interpretatie mogen dan ook door iedereen gedaan worden. Het is dan ook een screeningtest. Deze test geeft aan of er een risico op dyslexie is en of vervolgonderzoek gewenst is.

    Een dyslexieverklaring afgeven is wat anders. Dit mag alleen door bepaalde professionals gedaan worden. Hier vindt u daar meer informatie over: http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-in-de-zorg/onderzoek-en-behandeling-wel-vergoed/diagnose/dyslexieverklaring/kwalificaties-deskundige/

    Op basis van alleen een DST kan ook geen dyslexieverklaring afgegeven worden.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee
  • Van R. van Slagmaat op 20-11-13 17:43
   • De subtests klanksplitsing en letterverwisseling zijn dat qua aard fonologische tests ?
   • In het eerste deel van de subtest wordt nagegaan of het kind een woord in klanken of lettergrepen kan splitsen. Gevraagd wordt om het woord te noemen dat overblijft wanneer een bepaalde klank of lettergreep wordt weggelaten. In het tweede deel wordt het kind gevraagd om de beginletters van twee woorden te verwisselen. De score bestaat in beide delen uit het aantal goede woorden dat wordt genoemd.
    Beide delen doen beroep op zowel fonologische vaardigheden als op het auditief sequentieel werkgeheugen.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee
  • Van C de Boer op 20-04-14 21:57
   • In de handleiding wordt eerst gesproken over het omzetten van ruwe scores in normscores. Daarna wordt er gesproken over het omzetten van standaardscores in het PLQ. Hoe moet ik dit zien? Zijn norm en standaardscores hetzelfde?
   • Norm- en standaardscores zijn in dezen inderdaad hetzelfde.
   • Heeft deze vraag u geholpen?  Ja  Nee

  Stel uw vraag over dit product